Přinášíme nápady. Sdílíme zkušenosti.

Stříbrná medaile BELMA pro Direkt interaktiv

Nesmírně si tohoto ocenění vážíme. Je výsledkem práce našich autorů Mgr. Lenky Kovačkové a Ing. Tomáše Černého, odborné redaktorky Mgr. Lenky Helískové, vývojového týmu interaktivního prostředí pod vedením Mgr. Václava Hoďáka a širokého týmu učitelů německého jazyka, se kterým jsme na vývoji spolupracovali. Děkujeme všem, kteří nám tuto cenu pomohli získat.

Velké poděkování patří i všem, kteří podle našich učebnic vyučují, používají naše materiály a jsou našimi příznivci, ať už dlouhodobě nebo zatím jen krátce.

Více informací o cenách Belma získáte zde.

 

Zdroj: belma-award.eu

 

A co porotu na Direkt interaktiv zaujalo?

Členové poroty především upozornili na:

  • obsáhlý výukový materiál s interaktivní podporou a množstvím doplňkových komponent
  • důraz na aktuálnost a co největší blízkost věku žáků
  • množství rozmanitých cvičení, ze kterých si žák – na základě diferenciace – vybere ta nejvhodnější
  • obsáhlá, graficky přehledná metodická podpora učitele včetně reálií a kopírovatelných předloh
  • atraktivní interaktivní podpora s množstvím doplňkových cvičení
  • vhodné užití mateřského jazyka
  • důraz na různorodé párové a skupinové aktivity vedoucí ke zvýšení motivace žáků

 


20.10.2020

zpět