Představujeme Direkt interaktiv

Direkt interaktiv je aktualizovaná podoba oblíbené učebnice němčiny Direkt neu pro střední školy v tištěné i interaktivní podobě.

Tři díly učebnice s integrovaným pracovním sešitem dovedou žáky na úroveň B1 (A1/A2, A2, B1) dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Každý z těchto dílů obsahuje cílenou přípravu na současnou podobu maturitních zkoušek.

Učebnice Direkt interaktiv byly schváleny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

1) tištěná a plně interaktivní verze pro žáky i učitele 2) snadná orientace v učebnici i pracovním sešitě 3) cílená příprava k maturitě 4) vnitřní diferenciace dle míry znalosti jazyka 5) praktické využití, moderní prostředí a aktivity 6) koncept zohledňující specifika českého prostředí 7) didaktická videa s reálnými hrdiny videa a poslechy na DVD v rámci metodické příručky 9) minimální nároky na přípravu na výuku díky metodické příručce 10) integrovaný pracovní sešit