Přinášíme nápady. Sdílíme zkušenosti.
Němčina Střední školy Aspekte junior

Aspekte juniorMetodické materiály

Aspekte junior byly vyvinuty na základě doporučení Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a s pomocí volitelných popisů z Profile deutsch. Díl 1 (B1 plus) zajišťuje a prohlubuje znalosti úrovně B1 a usnadňuje přechod na úroveň B2. Díly 2 a 3 pokrývají úrovně B2 a C1. Ústředním bodem je orientace na žáka, zahrnutí oblastí života a situací, se kterými se žáci setkávají, i podpora samostatného učení. Na tomto základě byla vybrána témata a typy textů a z nich odvozená gramatika, řečové prostředky a slovní zásoba, i zprostředkování učebních strategií. Aspekte junior od samého začátku nabízí integrovanou přípravu na zkoušky v učebnici i v pracovním sešitu. Každá kapitola pracovního sešitu obsahuje trénink výslovnosti odpovídající dané úrovni.

Autentické filmy na DVD, které jsou součástí učebnice i regionální portréty na konci každé kapitoly, motivují žáky a podávají různorodý obrázek o německy mluvících zemích.

Aspekte junior přijímají nový aspekt tématu kapitoly v každém modulu a rozvíjí dovednosti a jazykové akce s různým zaměřením. Tímto způsobem jsou zaručeny různorodé a motivující lekce.

Plánování lekce také usnadňují rámečky s cíli výuky na začátku kapitoly s odkazy na moduly a jednoznačná identifikace dovedností v modulech, další úkoly v cvičebnici pro činnosti v učebnici jsou jasně identifikovány. Příručka pro učitele nabízí také kompaktní průvodce pro výuku se všemi materiály učebnice. Digitální učebnice navíc umožňuje jednodušší přípravu lekce a plynulé vyučování - DVD-ROM integruje na jednom disku učebnici a cvičebnici, příručku pro učitele, audio, videa, interaktivní tabule, přepisy a předlohy pro kopírování.

Struktura učebnice

Učebnice se skládá z 10 kapitol, které se skládají z těchto částí:

  • Dvojstrana s velkými obrázky a texty, které umožňují komunikativní úvod do tématu kapitoly.
  • 4 moduly k různým aspektům tématu kapitoly. Všechny moduly se také zaměřují na minimálně dvě jazykové dovednosti. V modulu 1 a 3 je vždy přehledně zpracována a   použita gramatika v kontextu.
  • Portrét regionálních zajímavých osob, institucí nebo podnikatelských nápadů z německy mluvících zemí.
  • Systematický přehled gramatiky.
  • Dvojstrana k filmu odpovídající tématu kapitoly, která stimuluje komunikaci a interakci v kurzu.

V příloze učebnice najdete přehled nejdůležitějších frází a gramatiky dané úrovně.

Učební materiály zdarma jako jsou např. online cvičení, glosáře atd. najdete pod „Online-Material/Downloads“.

foto
EAN: 9783126052658
Prodejní cena: 579,00 Kč
Vaše cena se slevou 15%:
492,15 Kč s DPH
ks 

foto
EAN: 9783126052511
Prodejní cena: 439,00 Kč
Vaše cena se slevou 15%:
373,15 Kč s DPH
ks 

foto
EAN: 9783126052535
Prodejní cena: 799,00 Kč
Vaše cena se slevou 5%:
759,05 Kč s DPH
ks 

foto
EAN: 9783126052528
Prodejní cena: 479,00 Kč
Vaše cena se slevou 5%:
455,05 Kč s DPH
ks 

foto
EAN: 9783126052665
Prodejní cena: 599,00 Kč
Vaše cena se slevou 15%:
509,15 Kč s DPH
ks 

foto
EAN: 9783126052559
Prodejní cena: 449,00 Kč
Vaše cena se slevou 15%:
381,65 Kč s DPH
ks 

foto
EAN: 9783126052566
Prodejní cena: 479,00 Kč
Vaše cena se slevou 5%:
455,05 Kč s DPH
ks 

foto
EAN: 9783126052672
Prodejní cena: 619,00 Kč
Vaše cena se slevou 15%:
526,15 Kč s DPH
ks 

foto
EAN: 9783126052597
Prodejní cena: 459,00 Kč
Vaše cena se slevou 15%:
390,15 Kč s DPH
ks 

foto
EAN: 9783126052610
Prodejní cena: 849,00 Kč
Vaše cena se slevou 5%:
806,55 Kč s DPH
ks 

foto
EAN: 9783126052603
Prodejní cena: 499,00 Kč
Vaše cena se slevou 5%:
474,05 Kč s DPH
ks