Představujeme Bloggers

Unikátní a moderní způsob výuky

Bloggers je unikátní sada výukových materiálů pro základní školy, která vznikla v jednom z největších nakladatelských domů v Evropě. Její česká adaptace plně odpovídá požadavkům RVP pro výuku angličtiny jako prvního jazyka a zohledňuje praktickou stránku výuky na našich školách. Ať už pozvolnější progresí, dostatečným počtem procvičovacích aktivit, tak i mixem autentických a didaktizovaných videí, širokou nabídkou poslechových aktivit i novými prvky, jakými jsou myšlenkové mapy, obrázkové slovníky, minichallenge či zábavné a hravé projekty.

Poslechněte si hlasovou nahrávku Průvodce sadou Bloggers, v níž se dozvíte vše potřebné.

Bloggers ocení učitelé, kteří ve výuce preferují pestrost a variabilitu aktivit jak pro silnější, tak pro slabší žáky. Speciálně uzpůsobená vnitřní diferenciace podporuje žáky s SPU a zároveň motivuje ty rychlejší náročnějšími úlohami.

Učebnice Bloggers byly schváleny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Bloggers z pohledu vyučujících

Jak vnímají učebnice Bloggers a výuku s nimi samotní vyučující?

Co si o Bloggers myslí učitelé

„Výborný nápad je umístit na první stranu reálné video a na další straně s ním pracovat. Jistě děti zaujme více než pravidelný článek, který bývá na začátku většiny lekcí učebnic, co znám.“

Mgr. Barbora Hejtmánková, ZŠ Bělá pod Pradědem

„Jsem nadšená z příležitosti být u vzniku Bloggers. Nejenomže vyučovací hodiny angličtiny s nimi nebudou nuda, navíc usnadní pochopení látky žákům, kteří se potýkají s různými problémy při učení. Sada učebnic Bloggers je jako truhlice plná dobře zpracovaných témat, hravých úkolů, motivačních poslechů, článků, které jsou přehledně roztříděné. Proto se v nich nikdo neztratí.“

Mgr. Veronika Vernerová, ZŠ Arménská 21, Brno

„Od září 2017 učím podle učebnice Bloggers v pátém ročníku. Učebnice angličtiny je dle mého soudu velmi povedená, protože se líbí dětem, rodičům i mně. Je velice pěkně barevná a žáky moc baví jednotlivá cvičení. Je vidět, jaký pokrok v jejich přístupu k angličtině nastal. Začíná to pojmovou mapou, kterou si velice oblíbili, a radostně se zapojují i do úkolů o sobě, natáčejí videa a povídají si o tématu. Témata odpovídají danému ročníku a slovní zásoba je doplněna obrázky, tak se lépe učí. Já osobně velice oceňuji, že je vše v jednom, nikde nemusím hledat žádné doplňující materiály, cvičení jsou odlišena i pro úroveň jednotlivých žáků a je jich dostatek. Je to moderní učebnice se skvělým zázemím pro učitele.“

Mgr. Dana Kočvarová, pilotní učitelka, ZŠ Hanspaulka, Praha

„Tak zpracovaný pracovní sešit jsem popravdě ještě neviděla. Vždy je totiž lepší, když je text barevně označen a je použit větší font (zejména pro dyslektiky). Prostoru pro vyplnění je dostatek. Navíc, cvičení jsou dobře metodicky zpracována. Nemám ráda komplikované úlohy, které děti odradí, ale preferuji krátké celky sloužící k upevnění základů učiva.“

PhDr. Alexandra Habdasová, ZŠ Nový Jičín