d.leicht je nová výuková sada učebnic němčiny pro střední školy

Učební sada d.leicht vznikla v jednom z největších nakladatelských domů v Evropě a je plně přizpůsobena pro výuku německého jazyka na českých středních školách.

Čtyři díly učebnice dovedou žáky na úroveň B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Každý z dílů klade důraz na porozumění slyšenému, komunikaci a aktivní zapojení žáka do výuky. d.leicht byl inspirován oblíbenou učební sadou Direkt neu, ale na rozdíl od ní se vyznačuje pozvolnější gramatickou progresí a nižší slovní zásobou. Novinkou v této sadě jsou úlohy typu „Binnendifferenzierung“, které usnadní vyučujícím práci s heterogenní skupinou žáků.

Čtvrtý díl učebnice d.leicht právě prochází schvalovacím řízením na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. První a třetí díl učebnice má udělenou doložku MŠMT.

10 důvodů, proč učit podle d.leicht: 1) tištěná a plně interaktivní verze pro žáky i učitele, 2) snadná orientace v učebnici i pracovním sešitě, 3) mírná progrese, důraz na komunikaci a aktivní zapojení žáka, 4) vnitřní diferenciace a možnost vybrat si, jak úlohu zpracovávat, 5) praktické využití, moderní a komunikativní přístup a aktivity, 6) koncept zohledňující specifika českého prostředí (systematická gramatika, vysvětlení v češtině), 7) didaktická videa a komiksy s reálnými hrdiny, 8) opakování učiva formou Partnerspiele, miniher a projektů, 9) minimální nároky na přípravu na výuku díky metodické příručce, 10) integrovaný pracovní sešit a CD s nahrávkami v MP3