Funpark

Nová připravovaná výuková sada angličtiny pro první stupeň ZŠ

Funpark je projekt, který je vyvíjen výhradně pro české školní prostředí. Jeho cílem je zprostředkovat výuku angličtiny zábavnou formou žákům od 3. do 5. ročníku. Při vývoji máme na zřeteli pouze české učitele a žáky; nezajímá nás, jak by sada mohla fungovat v okolních státech. Díky tomu se můžeme co nejvíce přiblížit prostředí českých škol.

Komponenty Funparku

Funpark bude obsahovat řadu obvyklých komponent, nabídneme vám ale i nové, originální výukové materiály. Výběr a zpracování těchto materiálů vychází z reálné výuky angličtiny na českých školách.

Od roku 2022 budou dostupné následující výukové materiály:

  • dvoudílná pracovní učebnice s vloženými samolepkami (jeden díl pracovního sešitu je určen na jedno pololetí)
  • interaktivní zpracování včetně podpory Klett LMS se správou virtuální třídy
  • učitelská a žákovská verze flashcards
  • portfolio s integrovanou mapou růstu pro zakládání žákovských prací, výkresů a projektů
  • metodická příručka s datovým nosičem včetně online přístupu k metodickým tipům, testům, kopírovatelným předlohám, CLIL apod.
  • příručka pro učitele a asistenty se zaměřením na žáky s SPU
  • testy ke každé lekci ve dvou variantách
  • gamebox s herními aktivitami, hodnotící razítka, maňásek Foxie aj.

Ceny těchto materiálů budou odpovídat českému prostředí.

Funpark pokryje výuku angličtiny od 3. do 5. ročníku. V šestém ročníku bude možné navázat sadou Bloggers, případně lze využít pouze první dva díly Funparku a přejít na Bloggers již v 5. třídě.