Přinášíme nápady. Sdílíme zkušenosti.

Přehled výukových sad Klett nakladatelství pro německý jazyk

Výukové materiály Klett nakladatelství pro německý jazyk využívá většina vyučujících na základních a středních školách v České republice i na Slovensku. Námi vydávané publikace se vyznačují důrazem na komunikaci a živou, moderní němčinu, variabilitou jednotlivých cvičení a aktivit, rozsáhlým portfoliem doplňkových materiálů a plnou interaktivní podporou včetně Learning Management System. Učitelům nabízíme širokou metodickou podporu, autentická i didaktizovaná videa jako nedílnou součást výuky, vnitřní diferenciaci a pomoc žákům s SPU a pravidelný přísun aktuálních informací.
Výukové sady němčiny pro druhý stupeň základních škol


Klett Maximal interaktiv

Komunikativní učebnice v atraktivním grafickém zpracování obsahující moderní, živou němčinu, kterou používají současní teenageři v německy mluvících zemích. Učebnicí provází parta kamarádů, kteří se prezentují prostřednictvím dialogů a fotek, ale také ve videích, tvořících nedílnou součást každé lekce. Množství rozmanitých textů, fotografií, komiks, odkazy na moderní média či cvičení podporující vnitřní diferenciaci činí výuku atraktivní a efektivní. Součástí sady jsou také speciální strany s projekty, přípravou na jazykové zkoušky a reáliemi německy mluvících zemí. Učebnice má plně interaktivní podporu pro vyučující i žáky díky aplikaci Klett LMS.


Netradiční učebnice němčiny se střední progresí probíraného učiva určená pro žáky 7.–9. tříd základních škol.

 • učebnice a černobílý/barevný pracovní sešit v samostatném svazku
 • obsahuje češtinu
 • 3 díly, A1.1, A1.2, A2.1
Zjistit více informací o sadě Klett Maximal interaktiv
Wir alle

Řada učebnic pro žáky druhého stupně základních škol vhodná zejména při nižší hodinové dotaci (2–3 hodiny týdně). Osvědčený koncept v moderním aktualizovaném pojetí zachovává přednosti původního vydání: modulární systém, velmi mírnou progresi, přiměřenou slovní zásobu a jednoduché úlohy na mluvení, díky kterým zažijí žáci brzy pocit úspěchu. Novinkami jsou rapy, gramatické klipy, zapojení reálií (mimo jiné prostřednictvím videí z Berlína) a práce s jednoduchými autentickými materiály. Přímo do učebnice jsou zakomponované návody na konverzační a pohybové hry. V závěru lekcí najdou žáci stálé rubriky pro aktivní práci se slovní zásobou, autentickými texty a podněty pro vytváření vlastních projektů. Učebnice Wir alle má také plně interaktivní verzi.

Učebnice představuje němčinu jednoduchou a srozumitelnou formou a je vhodná pro druhý stupeň základních škol s nižší hodinovou dotací.

 • učebnice a pracovní sešit v samostatném svazku
 • obsahuje češtinu
 • 3 díly, A1, A2.1, A2.2, možnost navázat dalším dílem na B1 v originálním německém vydání (neobsahuje češtinu)
Zjistit více informací o sadě Wir alle


Team Deutsch neu


Jedna učebnice pro žáky druhého stupně základních škol, která pokryje celou dobu výuky němčiny – 8. a 9. ročník ZŠ. Látka lekcí je rozdělena do dvojstran, na jejichž okraji se nachází sloupec Baukasten, který prezentuje gramatiku a frazeologii příslušné dvojstrany na principu postupného skládání jednotlivých jazykových stavebních kamenů. Žáci mají možnost prostřednictvím mobilních telefonů a jasně daného scénáře dělat selfie a natáčet videa, používat při tom němčinu a vše pak prezentovat v hodinách. V lekcích je řada aktivit, které podporují projektovou výuku a vzájemnou spolupráci. V pracovním sešitě jsou žáci vedeni k dotváření myšlenkových map a ke kreativní práci se slovní zásobou. Nechybí dostatečné množství textů, zapojení reálií prostřednictvím bohatého obrazového materiálu a deskové hry na procvičení probírané látky.

Učebnice podporující projektovou výuku s mírnou progresí vhodná pro žáky 8. a 9. tříd základních škol.
 • učebnice a samostatný pracovní sešit ve dvou dílech
 • obsahuje češtinu
 • 1 díl, A1
Zjistit více informací o sadě Team Deutsch neu


Nevíte kterou sadu zvolit?


Stáhněte si doplňující materiály v PDF, které vám mohou pomoci v rozhodování.

Porovnání sad Program finanční pomoci Průvodní dopis Ceník


Klasse


Učebnice se strmější gramatickou progresí a obsáhlejší slovní zásobou lekcí vhodná pro žáky od 12 let. Témata uzpůsobená pro danou cílovou skupinu a vtipné komiksy podněcují k mluvení. Lekce obsahují řadu cvičení pro práci ve dvojicích a skupinách a také strategie a tipy pro snadnější učení. Videa zprostředkovávají přirozenou formou reálie a příhody ze života teenagerů v Německu. Úlohy CLIL umožňují mezipředmětové vztahy a propojení němčiny s látkou dalších předmětů. K dispozici jsou také úlohy pro porovnání angličtiny s němčinou, úlohy na autoevaluaci a cvičení na výběr z možností (Binnendifferenzierung).

Náročnější učebnice bez podpory českého textu. Vhodná pro víceletá gymnázia a jazykové třídy druhého stupně základních škol.
 • učebnice s integrovaným pracovním sešitem / učebnice a pracovní sešit v samostatném svazku
 • 3 díly, A1–B1
 • neobsahuje češtinu
Zjistit více informací o sadě Klasse
Vyžádejte si vzorové výtisky zdarma


Napište nám, co si přejete.

Vzorový výtisk Team Deutsch neu 1
Vzorový výtisk Klasse 1 na 30denní zapůjčení
Výukové sady němčiny pro střední školy


Direkt interaktiv

Plně interaktivní učebnice, která obsahuje již od prvních lekcí cílenou přípravu na současnou podobu maturitní zkoušky. Témata a jazyk jsou aktuální a reflektují zájmy dané cílové skupiny. Progrese gramatiky je rovnoměrná, nedochází tak ke skokovému zvýšení náročnosti. Dějovou linku napříč lekcemi zprostředkovávají autentičtí hrdinové Anna a Julian, jejichž příhody mohou žáci sledovat ve videích, která byla natočena v německy mluvících zemích. Propracovaná metodická příručka obsahuje tipy pro práci s heterogenní skupinou žáků.


Jedná se spíše o náročnější učebnici, která systematicky připravuje žáky k maturitě. Je určena primárně pro gymnázia a střední školy s maturitou.

 • učebnice s integrovaným pracovním sešitem
 • obsahuje češtinu
 • 3 díly, A1–B1
Zjistit více informací o sadě Direkt interaktiv
d.leicht

Středně náročná učebnice němčiny s mírnější gramatickou progresí a nižší slovní zásobou (porovnáváno s Direkt interaktiv). První tři díly jsou plně interaktivní. Každá lekce obsahuje množství úloh zaměřených na komunikaci a velké množství poslechových textů. Práce s obrazovým materiálem a komunikativní úlohy stojí v centru pozornosti žáků. Lekce jsou propojeny vtipným komiksovým příběhem s originálními ilustracemi a videem s komiksovými hrdiny. Komiksy a videa slouží k zopakování látky lekce, ale jsou i důležitým motivačním prvkem. Napříč učebnicí najdete úlohy pro práci s heterogenní skupinou žáků (Binnendifferenzierung). Jedná se o úlohy s rozdílnou obtížností, mnohdy je však také na výběr způsob zpracování (ústně, písemně, ve dvojicích, samostatně). Metodická příručka obsahuje množství dalších podkladů, připravených přímo do výuky jako kopírovatelné předlohy k lekcím.


Středně náročná učebnice, určená pro obchodní akademie a střední školy s maturitou. Po probrání všech čtyř dílů je podle ní možné bez problému složit maturitní zkoušku.

 • učebnice s integrovaným pracovním sešitem
 • obsahuje češtinu
 • 4 díly, A1–B1
Zjistit více informací o sadě d.leicht
Genau


Učebnice s velmi mírnou progresí, kdy je kladen důraz především na porozumění a domluvu. Orientuje se na praktický jazyk a nabízí dostatek opakovacích cvičení. Obsahuje přiměřené a funkční množství gramatiky i slovní zásoby a věnuje více času na procvičení i osvojení si základních jazykových jevů. Doplňková brožura Beruf se základní odbornou slovní zásobou je určena pro použití němčiny v pracovním prostředí.

Nenáročná učebnice určená pro střední odborné školy a učiliště. Jejím cílem je motivovat a zaujmout pro němčinu i ty žáky, kteří neukončují studium maturitou nebo mají němčinu pouze jako druhý cizí jazyk.

 • učebnice s integrovaným pracovním sešitem
 • obsahuje češtinu
 • 2 díly, A1–A2
Zjistit více informací o sadě GenauNetzwerk neu


Nové zpracování celosvětově oblíbené učebnice pro střední školy reaguje na změny v Evropském referenčním rámci pro jazyky a přináší řadu vylepšení: přehledné strany, systematickou progresi, zábavné úlohy zaměřené na komunikaci, a především bohatou nabídku mediálního obsahu. Videa z prostředí „Netzwerk-WG“ propojující jednotlivé lekce jsou zpracovaná formou vyprávění příběhu (storytelling). Hlavní protagonisté mají profily na Instagramu a Facebooku, kam dávají aktuální fotky a komentáře, žáci tak s nimi mohou autenticky komunikovat v bezpečném online prostředí. Netzwerk neu dále obsahuje krátké gramatické, jazykové a fonetické klipy umožňující větší názornost a podporující vizuální paměť žáků. Oproti jiným učebnicím obsahuje velké množství autentických textů, strategie pro vypracování úloh a cvičení na výběr (Binnendifferenzierung) v pracovním sešitě.

Náročnější učebnice bez podpory českého textu. Vhodná pro gymnázia a střední školy s maturitou.

 • učebnice s integrovaným pracovním sešitem / učebnice a pracovní sešit v samostatném svazku
 • 3 díly, A1–B1
 • neobsahuje češtinu
Zjistit více informací o sadě Netzwerk neu

Vyžádejte si vzorové výtisky zdarma


Napište nám, co si přejete.

Výukové sady němčiny pro dospělé a jazykové školy


Pro dospělé studenty a jazykové školy nabízíme množství kvalitních jednojazyčných materiálů z produkce mateřského nakladatelství Klett Verlag. Je možné si vybrat z titulů s rozdílnou progresí a zpracováním, včetně profesně zaměřených učebnic, od začátečníků až po pokročilé. Nabídka je velmi široká, díky tomu je možné poskytnout každé cílové skupině ten nejvhodnější titul.Die neue Linie 1
DaF kompakt neu
DaF leicht
DaF im Unternehmen
Kompass DaF
Kontext
Aspekte neu
Mittelpunkt neu

Vyžádejte si vzorové výtisky zdarma


Napište nám, co si přejete.

Přeji si zaslat zdarma na 30denní zapůjčení první díly těchto sad:
DaF leicht
DaF im Unternehmen
Kompass DaF
Kontext
Aspekte neu
Mittelpunkt neu

Přeji si seznámit se s portfoliem materiálů pro dospělé studenty a JŠ