Nueva Aventura

Nueva Aventura 1–2 a Aventura 3 je soubor materiálů pro výuku španělštiny na středních školách a gymnáziích. Podle této sady je možné vyučovat i na jazykových školách.

Nueva Aventura je moderně koncipovaná učební sada, která se opírá o nejnovější postupy ve výuce cizích jazyků a byla vytvořena zkušenými autory speciálně pro české prostředí. Kombinuje moderní přístup k výuce jazyků s potřebami a požadavky českých vyučujících a studentů.

Učebnice Nueva Aventura 1–2, Aventura 3 jsou určeny žákům 1.–4. ročníků středních škol a gymnázií, kteří se studiem španělského jazyka začínají. Třídílná sada dovede žáky na úroveň B1 dle SERR a pokryje čtyři roky studia při dotaci 3 hodiny týdně.

Všechny 3 díly učebnice Nueva Aventura (Nueva Aventura 1 a 2, Aventura 3) byly schváleny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.