Team Deutsch neu

Jedna učebnice pro výuku němčiny na druhém stupni základních škol po celou dobu studia – pro 8.–9. ročník ZŠ.

Učební sada Team Deutsch neu je určena pro žáky 2. stupně ZŠ, kteří se studiem německého jazyka začínají. Sada má jednu učebnici, která žákům stačí na celé dva roky studia a dva pracovní sešity. Sada byla napsána v souladu s požadavky RVP pro výuku druhého cizího jazyka a zcela vyhovuje variantě výuky 2–3 hodiny týdně pro 8.–9. třídy. Sada žáky dovede na jazykovou úroveň A1 dle SERR.

Sadu tvoří učebnice, 1. a 2. díl barevného pracovního sešitu, vložený gramatický přehled probrané látky na úrovni A1, metodická příručka a Testy k lekcím.

Učebnice a pracovní sešity Team Deutsch neu byly schváleny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.