Přinášíme nápady. Sdílíme zkušenosti.

Klett Klett blog Novinky z Klettu Nabídka vzdělávacích programů pro učitele německého jazyka

Nabídka vzdělávacích programů pro učitele německého jazyka
11.5.2023
foto

Nabízíme vzdělávací programy pro učitele německého jazyka na základních a středních školách v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Jedná se o vzdělávací programy, cykly seminářů (s časovou dotací 8 vyučovacích hodin), které budou upraveny na míru škole. Programy je možné hradit z Operačního programu Jan Amos Komenský. Vzdělávací programy odpovídají šabloně 1.III/8 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ z OP Jan Amos Komenský se zaměřením na Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání SŠ a šabloně 1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ z OP JAK se zaměřením na Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání a je možné je plně financovat z této šablony.

 

Jaké jsou výhody vzdělávacích programů na míru?

 • kurzy maximálně odpovídají potřebám Vaší školy
 • termín stanovíte dle Vašich potřeb
 • kurzy probíhají u Vás ve škole, odpadá tak nutnost cestovat a ušetří náklady na cestovném
 • účastníci pracují ve známém prostředí a atmosféra je tak uvolněnější
 • kurzy náplní i časovou dotací (8 vyučovacích hodin) odpovídají šabloně 1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ a šabloně 1.III/8 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ a jsou tak plně financovatelné z těchto šablon

 

 

Pro střední školy jsou k dispozici tyto vzdělávací programy: 

 • Dlouhodobá příprava na maturitu/jazykové zkoušky (primárně na úrovni B1) 
 • Rozvoj aktivních řečových dovedností
 • Reálie německy mluvících zemí
 • Podpora motivace v hodinách německého jazyka

Vzdělávacími programy vás provedou lektorky Klára Šlehoferová a Milina Muzikářová. 

 

Stáhněte si všechny potřebné informace pro vyučující na středních školách

Průvodní dopis 
Nabídka programů
Popis programů
Ceník

 

Pro základní školy jsou k dispozici tyto vzdělávací programy: 

 • Rozvoj receptivních řečových dovedností (poslech a čtení s porozuměním)
 • Rozvoj aktivní řečové dovednosti (mluvení)
 • Podpora motivace v hodinách německého jazyka
 • Němčina a mezipředmětové vztahy

Vzdělávacími programy vás opět provedou lektorky Klára Šlehoferová a Milina Muzikářová. 

 

Stáhněte si všechny potřebné informace pro vyučující na základních školách

Průvodní dopis 
Nabídka programů
Popis programů
Ceník

V případě dotazů nebo zájmu nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu klett@klett.cz