Přinášíme nápady. Sdílíme zkušenosti.

Klett Klett blog Jak vzděláváme Materiály vhodné pro ukrajinské žáky-začátečníky učící se německy

Materiály vhodné pro ukrajinské žáky-začátečníky učící se německy
27.4.2022
foto

Německý koncern Klett Gruppe má k dispozici materiály, které jsou určeny pro uprchlíky ze zemí postižených válečným konfliktem. Jsou vhodné pro první orientaci v Německu, nicméně se domníváme, že by mohly dobře posloužit i vám v případě, že máte ve třídě ukrajinského žáka, kterého vyučujete německy od úplných základů. Všechny materiály jsou ke stažení zdarma.

 

Willkommen Grundschule

  • vhodné pro mladší žáky, ale použitelné i pro 6.–7. ročníky
  • obsahuje slovní zásobu, jednoduchá cvičení z tematických okruhů: pozdravy, třída, školní pomůcky, základní slovesa, čísla, potraviny, zvířata, pokyny při výuce
  • součástí audia, která obsahují nahrané pozdravy, pokyny při výuce, výrazy jako nerozumím, zopakujte to apod.
  • ke stažení včetně audií zde

 

Willkommen Sekundarschule

  • určeno pro druhý stupeň ZŠ
  • stejná struktura jako v případě předchozího materiálu, akorát pro starší žáky
  • ke stažení včetně audií zde

 

Meine Wörter für die Schule

  • obrázkový slovníček ke stažení zde a příslušná cvičení zde

 

Pokud byste potřebovali jakékoliv jiné materiály, napište na e-mail klett@klett.cz. Pokusíme se je zajistit a zaslat.