Práce s videem aneb Kliknutí na Play a Stop to nekončí

Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 37/23, 110 00 Malá Strana, 1.11.2017 v 09:00 hod.

Počet volných míst: 0 z 25


Anotace
Práce s videem aneb Kliknutím na Play a Stop to nekončí
Video se stává běžnou součástí výuky cizích jazyků a je bezpochyby nástrojem jejího zatraktivnění. Nabízí však významné obohacení výuky pouze tehdy, pokud se s ním správně pracuje. Nechte se inspirovat množstvím nápadů a tipů, jak efektivně používat video ve výuce a co všechno lze s videem dělat. Ukážeme si, jak s videem efektivně pracovat, jaké aktivity zařadit před/v průběhu/po shlédnutí videa, jaké videomateriály lze ve výuce používat a jak lze stahovat volně dostupná videa a vytvářet krátké záznamy videí.

Mgr. Petr Hladík
Vystudoval magisterský obor Učitelství českého a německého jazyka na ZČU v Plzni. Osm let se věnuje výuce německého jazyka a češtiny pro cizince. Spolupracuje s Österreich Institut v Brně, EF Privates Sprachinstitut v Mnichově a jazykovými školami Skřivánek, Slůně svět jazyků a Sprint centrum vzdělání. Díky tomu získal zkušenosti v oblasti lektorování a organizování firemních, individuálních a skupinových kurzů různých jazykových úrovní. V posledních letech se zabývá i metodikou výuky, ve které spatřuje příležitost k zintenzivnění pokroku studentů. Spolupracuje na tvorbě středoškolských učebnic němčiny a je autorem knih 111 her pro atraktivní výuku angličtiny, 111 her pro atraktivní výuku němčiny a 111 her pro atraktivní výuku jazyků. Pořádá metodické semináře a workshopy pro učitele.
Přihlásit se

Vyrábíme v hodině němčiny

Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 37/23, 110 00 Malá Strana, 1.11.2017 v 09:00 hod.

Počet volných míst: 0 z 30


Anotace
Vyrábíme v hodině němčiny
V semináři se účastnící seznámí s různými možnostmi, jak a co vyrábět při hodině NJ tak, aby si žáci usnadnili osvojování německého jazyka a to nejen gramatických struktur, ale i slovní zásoby a aby byli schopni lépe a bez zábran komunikovat. Jednoduché výrobky, které si žáci sami vytvoří, nebudou náročné ani finančně, ani časově a pomohou zejména haptickým žákům při výuce. Výrobky jsou koncipovány tematicky dle RVP a různých stupňů ERRJ. Mezi tématy se objeví například výrobky k počasí, pohádkám, zvířatům, časování sloves, skládání vět, ad.

Mgr. Lucie Čechová
Absolvovala Univerzitu J. E. Purkyně (NJ), absolvovala mnoho kurzů dalšího vzdělávání nejen v ČR, ale i v zahraničí. Dříve spolupracovala jako externí lektorka pro Goethe Institut v Praze. Působila jako učitelka německého jazyka na ZŠ Litoměřice a je zakladatelkou Contexty – Jazykové školy v Litoměřicích. Je členkou představenstva Spolku germanistů a učitelů němčiny SGUN a odborné skupiny pro NJ při NÚV, pořádá metodické semináře pro učitele cizích jazyků. Působí jako jazyková animátorka (Tandem). V roce 2016 podruhé získala 1. místo v celorepublikové soutěži Cena pro učitele jazyků.
Přihlásit se

Nejen o zpěvu aneb Písničky ve výuce

Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 37/23, 110 00 Malá Strana, 1.11.2017 v 09:00 hod.

Počet volných míst: 8 z 25


Anotace
Nejen o zpěvu aneb Písničky ve výuce
Hudba nás obklopuje v našem každodenním životě. Z tohoto pohledu se pak ideálně hodí pro autentickou výuku cizího jazyka. Málokdo ovšem ve výuce rád zpívá. Jak tedy využít hudbu a německé písničky efektivně a pro radost žáků? Na co se zaměřit při výběru a didaktickém zpracování? Na workshopu se účastníci seznámí s možnostmi práce s písničkami, vyzkouší si několik již zpracovaných úloh, zamyslí se nad tím, jak dále písničky efektivně zpracovávat, a jak spojit zábavu a užitek.

Mgr. Klára Těšíková
Absolvovala Friedrich-Schiller-Universität Jena, obor DaF němčina jako cizí jazyk, vyučovala na gymnáziích (Opatov, Sunny Canadian International School), kde se realizovala mezinárodní výměnné pobyty a hospitace v rámci evropských projektů, vedla žákovské čeko-německé projekty, připravovala žáky k maturitě i mezinárodním certifikátům. V roce 2017 získala 2. Místo pro učitele němčiny. Bohaté zkušenosti má také s výukou dospělých. Pro výuku využívá nové metody, spolupracuje na seminářích pro pedagogy.
Přihlásit se

Stationenlernen I – Berlin heute

Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 37/23, 110 00 Malá Strana, 1.11.2017 v 09:00 hod.

Počet volných míst: 1 z 25


Anotace
Stationenlernen I – Berlin heute
Výuka pomocí stanic je populární moderní metodou, kterou mohou pedagogové využít pro mnoho témat a cílů. Umožňuje široké využití. V prvním bloku zažijete výuku pomocí stanic na vlastní kůži jako žáci, budete mít možnost absolvovat jednu vyučovací hodinu s tématem Berlin heute, která bude vedena touto metodou. Na konci bloku bude zařazeno krátké shrnutí a sdílení zkušeností. Po absolvování tohoto bloku budete moci snadno využít získané materiály přímo s Vašimi žáky.
Přihlásit se

S němčinou prakticky a do života

Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 37/23, 110 00 Malá Strana, 1.11.2017 v 09:00 hod.

Počet volných míst: 0 z 20


Anotace
S němčinou prakticky a do života
Němčina je v českém prostředí nejen nástrojem pro běžnou obecnou komunikaci s německy mluvícími, ale také velmi často využívaným nástrojem v pracovním prostředí. To s sebou přináší pro jazyk a jeho využití specifika, která je nutné si osvojit již během výuky němčiny a přípravy na povolání, a to nejen ve školních lavicích, ale i na kancelářských židlích. Během workshopu se budeme soustředit na praktické využití jazyka s ohledem na pracovní prostředí a jeho specifika. Účastníci získají praktické tipy a vyzkouší si několik aktivit, které umožní efektivní nácvik němčiny v pracovním prostředí.
Přihlásit se

Produkty nakladatelství Klett v praxi – základní školy

Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 37/23, 110 00 Malá Strana, 1.11.2017 v 09:00 hod.

Počet volných míst: 13 z 15


Anotace
Seznamte se se zajímavými tituly nakladatelství Klett, objevte produkty, které připravujeme na míru přímo Vám, učitelům. Během tohoto setkání můžete také konzultovat Vaše dotazy k učebnicím. K dispozici bude také interaktivní tabule, na které budete moci vyzkoušet elektronické verze učebnic. Budou představena následující témata:
- Klett Maximal interaktiv
- Měsíčník pro učitele Klett Blätter
- Volně dostupné doplňkové materiály k učebnicím
- Balíček plný překvapení
- Nové připravované produkty

Přihlásit se

Zajímavé projekty z praxe

Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 37/23, 110 00 Malá Strana, 1.11.2017 v 09:00 hod.

Počet volných míst: 20 z 20


Anotace
Prezentace projektů, zajímavých aktivit a praktických zkušeností, které představí učitelé ze své výuky. Jedná se o 3-4 různé prezentace v jednom bloku, na kterých získáte inspiraci pro své hodiny inspiraci, kterou oživíte hodiny, které Vám usnadní a zpestří výuku.
Přihlásit se

Symbaloo pro začátečníky

Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 37/23, 110 00 Malá Strana, 1.11.2017 v 10:10 hod.

Počet volných míst: 1 z 25


Anotace
Symbaloo pro začátečníky
Symbaloo jako vizuálním nástrojem, který je schopen zorganizovat to nejlepší na síti. Člověk má všechny oblíbené stránky hned po ruce. Díky aktivnímu kontu se lze dostat ke všemu z jakéhokoli přístroje a také s ostatními sdílet další online materiály. V tomto workshopu se seznámí účastníci, jak tento nástroj funguje a jak jej lze využít efektivně výuce.

Mgr. Petra Moskva
Absolvovala Filozofickou fakultu Ostravské univerzity (Učitelství pro SŠ, Německý jazyk a ZSV), mnoho zahraničních stáží se zaměřením na rozšiřující vzdělání jazykových pedagogů (Rakousko, Německo, Itálie), stínování pedagogů v zahraničí a metodických a didaktických kurzů (Goethe Institut, KVIC, Jazyková agentura Hello atd.). Spolupracovala s organizací CERMAT jako tvůrce pracovních listů pro ústní část státní maturity. V současnosti pracuje jako učitelka NJ a ZSV, koordinátorka mezinárodních projektů a předsedkyně předmětové komise Další jazyky na Gymnáziu a OA Orlová.

Přihlásit se

Hry ve výuce

Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 37/23, 110 00 Malá Strana, 1.11.2017 v 10:10 hod.

Počet volných míst: 1 z 30


Anotace
Hry ve výuce
Účastníci semináře se seznámí s různými hrami, které lze cíleně a smysluplně zařadit do výuky německého jazyka, a to tak, aby umožnili svým žákům si hravou formou osvojit nejen slovní zásobu, syntaktické struktury, výslovnost, ale také gramatické jevy. Dále bude na semináři prodiskutováno, jak lze různé hry modifikovat tak, aby byly aktivity stále aktuální a pro žáky nové, ale aby byly také možné využít pro různé úrovně pokročilosti žáků. Tematicky se objeví hry k nacvičování slovní zásoby (např. měsíce, počasí, zvířata, čísla,…), syntaktické a gramatické struktury (předložky, časování sloves, skládání vět, ad.). Účastníci se seznámí s takovými hrami, které nejsou nijak náročné na přípravu a při výuce ani na čas.

Mgr. Lucie Čechová
Absolvovala Univerzitu J. E. Purkyně (NJ), absolvovala mnoho kurzů dalšího vzdělávání nejen v ČR, ale i v zahraničí. Dříve spolupracovala jako externí lektorka pro Goethe Institut v Praze. Působila jako učitelka německého jazyka na ZŠ Litoměřice a je zakladatelkou Contexty – Jazykové školy v Litoměřicích. Je členkou představenstva Spolku germanistů a učitelů němčiny SGUN a odborné skupiny pro NJ při NÚV, pořádá metodické semináře pro učitele cizích jazyků. Působí jako jazyková animátorka (Tandem). V roce 2016 podruhé získala 1. místo v celorepublikové soutěži Cena pro učitele jazyků.
Přihlásit se

Heterogenní třída? Různorodí žáci? Vnitřní diferenciace!

Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 37/23, 110 00 Malá Strana, 1.11.2017 v 10:10 hod.

Počet volných míst: 0 z 25


Anotace
Heterogenní třída? Různorodí žáci? Vnitřní diferenciace!
Téměř žádnou školní třídu nemůžeme označit za homogenní – spojení žákyň a žáků s jejich individuálními učebními potřebami je výzva, před kterou je postavena většina pedagogů. Cesta, která se nabízí pro to, aby pedagog zohledňoval různé pracovní postupy a přístupy svých žáků a poskytoval jim individuální pomoc a podporu, se nazývá vnitřní diferenciace. V rámci semináře získají účastníci vhled do různých metod vnitřní diferenciace, jako například diferenciace z hlediska náročnosti, rychlosti, objemu učiva, a to při zachování učebních cílů pro žáky. Zároveň si vyzkouší několik praktických aktivit, které mohou ve svých třídách uplatnit.

Carla Tkadlečková
Absolvovala obor rusistika a ruská literatura na Kazan State University v Rusku a Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy (Angličtina a anglická literatura, Němčina a německá literatura). Mimo pedagogickou činnost spolupracovala s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání, školí pedagogy v rámci NIDV. V současnosti je učitelkou a ředitelkou české sekce v Německé škole v Praze. Studenti pod jejím vedením se opakovaně úspěšně účastní soutěže „Jugend debattiert“ nejen v ČR, ale i na mezinárodní úrovni. Získala mimo jiné Evropskou jazykovou cenu Label „Evropský učitel jazyků. Je autorkou učebnic Genau! a Chill out.
Přihlásit se

Stationenlernen I – Berlin heute

Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 37/23, 110 00 Malá Strana, 1.11.2017 v 10:10 hod.

Počet volných míst: 9 z 25


Anotace
Stationenlernen I – Berlin heute
Výuka pomocí stanic je populární moderní metodou, kterou mohou pedagogové využít pro mnoho témat a cílů. Umožňuje široké využití. V prvním bloku zažijete výuku pomocí stanic na vlastní kůži jako žáci, budete mít možnost absolvovat jednu vyučovací hodinu s tématem Berlin heute, která bude vedena touto metodou. Na konci bloku bude zařazeno krátké shrnutí a sdílení zkušeností. Po absolvování tohoto bloku budete moci snadno využít získané materiály přímo s Vašimi žáky.
Přihlásit se

Mluvit naučíme mluvením

Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 37/23, 110 00 Malá Strana, 1.11.2017 v 10:10 hod.

Počet volných míst: 0 z 20


Anotace
Mluvit naučíme mluvením
Současné pojetí cizojazyčného vzdělávání vychází z komunikačního přístupu a jeho cíle v podobě komunikační kompetence. Otázkou je, do jaké míry se cíle cizojazyčného vzdělávání promítají do reálné výuky. Nejvíce zastoupenými řečovými dovednostmi jsou aktuálně často čtení a poslech, relativně méně mají žáci příležitosti k mluvení a psaní. Seminář má za cíl seznámit účastníky se širokou škálou aktivit, které projevují ústní projev ve výuce.

Mgr. Tomáš Černý
Absolvoval VŠB – Technickou univerzitu v Ostravě a univerzitu v Kolíně nad Rýnem. Věnuje se výuce dospělých studentů i gymnaziálních žáků, působí jako krajský metodik pro NJ, externí spolupracovník Cermat, je školitelem pro státní maturitu pro německý jazyk a examinátorem mezinárodních zkoušek Goethe-Institutu. Je spoluautorem učebnice Direkt a Cvičebnice k nové maturitě.

Přihlásit se

Zajímavé projekty z praxe

Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 37/23, 110 00 Malá Strana, 1.11.2017 v 10:10 hod.

Počet volných míst: 20 z 20


Anotace
Prezentace projektů, zajímavých aktivit a praktických zkušeností, které představí učitelé ze své výuky. Jedná se o 3-4 různé prezentace v jednom bloku, na kterých získáte inspiraci pro své hodiny inspiraci, kterou oživíte hodiny, které Vám usnadní a zpestří výuku.
Přihlásit se

Produkty Klett– mCourser d.leicht prakticky

Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 37/23, 110 00 Malá Strana, 1.11.2017 v 10:10 hod.

Počet volných míst: 14 z 15


Anotace
Na setkání si prakticky předvedete jak se systémem pracovat ve výuce na středních školách za použití učebnice d.leicht.
Můžete konzultovat praktické dotazy k tomuto programu.
Přihlásit se

Na výuku reálií německy mluvících zemí aktivitami pomocí nových médií

Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 37/23, 110 00 Malá Strana, 1.11.2017 v 11:20 hod.

Počet volných míst: 0 z 25


Anotace
Na výuku reálií německy mluvících zemí aktivitami pomocí nových médií
Workshop představí metody a způsoby výuky, jak se dají jednotlivá témata reálií německy mluvících zemí úspěšně zakomponovat do výuky němčiny. Děti a mládež komunikují, experimentují, učí se a hrají pomocí nových medií. Účastníci si tak na vlastní kůži vyzkouší mnoho úloh s obsahem reálií. V popředí stojí vizuální materiály, orientace na sebeobjevování a na obsah učení, kreativní práce s texty, interaktivní cvičení a nejrůznější komunikativní úkoly mezi partnery.

Mgr. Petra Moskva
Absolvovala Filozofickou fakultu Ostravské univerzity (Učitelství pro SŠ, Německý jazyk a ZSV), mnoho zahraničních stáží se zaměřením na rozšiřující vzdělání jazykových pedagogů (Rakousko, Německo, Itálie), stínování pedagogů v zahraničí a metodických a didaktických kurzů (Goethe Institut, KVIC, Jazyková agentura Hello atd.). Spolupracovala s organizací CERMAT jako tvůrce pracovních listů pro ústní část státní maturity. V současnosti pracuje jako učitelka NJ a ZSV, koordinátorka mezinárodních projektů a předsedkyně předmětové komise Další jazyky na Gymnáziu a OA Orlová.
Přihlásit se

Kreativní psaní

Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 37/23, 110 00 Malá Strana, 1.11.2017 v 11:20 hod.

Počet volných míst: 10 z 30


Anotace
Kreativní psaní
Při výuce jazyků je kreativní psaní často opomíjené. Nabízí však vhodný prostředek, díky kterému můžeme žáky motivovat k lepším výkonům. Na workshopu si ukážeme a vyzkoušíme řadu inovativních aktivit, které nadchnou vás i vaše žáky! Uvidíte, že psaní může být zábavné, rychlé a přínosné.
Kreativní psaní nabízí hravý přístup k německému jazyku a současně se při něm učí nové a upevňují si dříve získané vědomosti. Předností tvůrčího psaní je netradiční práce s jazykem, při níž jazyková úroveň a bezchybnost nejsou nejdůležitějším kritériem.
Přijďte načerpat novou inspiraci a získat praktické tipy, jak psaní hravě a zábavně zařadit do výuky.

Mgr. Petr Hladík
Vystudoval magisterský obor Učitelství českého a německého jazyka na ZČU v Plzni. Osm let se věnuje výuce německého jazyka a češtiny pro cizince. Spolupracuje s Österreich Institut v Brně, EF Privates Sprachinstitut v Mnichově a jazykovými školami Skřivánek, Slůně svět jazyků a Sprint centrum vzdělání. Díky tomu získal zkušenosti v oblasti lektorování a organizování firemních, individuálních a skupinových kurzů různých jazykových úrovní. V posledních letech se zabývá i metodikou výuky, ve které spatřuje příležitost k zintenzivnění pokroku studentů. Spolupracuje na tvorbě středoškolských učebnic němčiny a je autorem knih 111 her pro atraktivní výuku angličtiny, 111 her pro atraktivní výuku němčiny a 111 her pro atraktivní výuku jazyků. Pořádá metodické semináře a workshopy pro učitele.
Přihlásit se

Německá výslovnost není strašák

Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 37/23, 110 00 Malá Strana, 1.11.2017 v 11:20 hod.

Počet volných míst: 8 z 25


Anotace
Německá výslovnost není strašák
Správná výslovnost a její efektivní trénink je jedním z často opomíjených témat při výuce jazyka na všech jazykových úrovních a u všech věkových skupin. Nácvik výslovnosti však nemusí být jen prostým opakováním nahrávek z učebnic, může být realizován zábavnou a vtipnou formou, která bude žáky bavit. Společně si pojmenujeme základní principy efektivního nácviku výslovnosti, prodiskutujeme jak opravovat výslovnost, abychom žáky neodradili, a na praktických příkladech si ukážeme, jak můžeme žáky zaujmout a nadchnout pro krásný jazyk.

Mgr. Veronika Vrtělková
Je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (germanistika a filozofie a společenské vědy). Než nastoupila pedagogickou činnost na středoškolské úrovni (pražské gymnázium), věnovala se vzdělávání dospělých a jazykovým auditům. Spolupracuje na přípravě a vedení seminářů pro učitele a na přípravě jazykových učebnic.
Přihlásit se

Stationenlernen I – Berlin heute

Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 37/23, 110 00 Malá Strana, 1.11.2017 v 11:20 hod.

Počet volných míst: 2 z 25


Anotace

Stationenlernen II – Lehrer zum Stationen-Profi
Výuka pomocí stanic je populární moderní metodou, kterou mohou pedagogové využít pro mnoho témat a cílů. Pokud Vás tato metoda zajímá i z pohledu učitele, kladete si otázky, jak efektivně připravit Vámi vybrané téma, na co nezapomenout a na co se koncentrovat, najdete na tomto semináři Vámi hledané odpovědi. Seminář bude veden formou staničního učení. Odnesete si mnoho praktických tipů a doporučení a výuka pomocí stanic bude pro Vás i Vaše žáky efektivní zábavou.

Přihlásit se

Výuka žáků se specifickými poruchami učení - záludnosti osvojování cizích jazyků

Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 37/23, 110 00 Malá Strana, 1.11.2017 v 11:20 hod.

Počet volných míst: 0 z 20


Anotace
Výuka žáků se specifickými poruchami učení - záludnosti osvojování cizích jazyků
Osvojování cizích jazyků představuje pro žáky se specifickými poruchami učení (dále SPU) často významný problém. Německý jazyk bývá často vyučován až jako druhý cizí jazyk, což situace ještě umocňuje. Cílem semináře je nastínit účinné postupy práce při výuce žáků se SPU, jež se osvědčují při učení cizích jazyků. Účastníci se stručně seznámí s nejčastějšími projevy výukových obtíží, které pramení z etiologie SPU a mají přímý dopad na osvojování cizích jazyků. Pozornost pak bude věnována především konkrétním praktickým postupům, případně didaktickým pomůckám a materiálům, jež umožňují adekvátní volbu podpůrných opatření a napomáhají zvládání cizích jazyků.

PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.
Psycholožka, vyučuje na katedře psychologie FF UK v Praze a působí v nestátní neziskové organizaci DYS-centrum® Praha, o. s. V minulosti učila v několika středních školách, v jedné z nich také zastávala funkci výchovné poradkyně a školní psycholožky, a pracovala ve středisku výchovné péče. Odborné zájmy: psychologie adolescence, rozvoj sociálních dovedností ve škole, specifické poruchy učení a chování u dětí, dospívajících a dospělých. Je autorkou mnoha odborných článků a spoluautorka několika odborných publikací.

Přihlásit se

Zajímavé projekty z praxe

Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 37/23, 110 00 Malá Strana, 1.11.2017 v 11:20 hod.

Počet volných míst: 19 z 20


Anotace
Prezentace projektů, zajímavých aktivit a praktických zkušeností, které představí učitelé ze své výuky. Jedná se o 3-4 různé prezentace v jednom bloku, na kterých získáte inspiraci pro své hodiny inspiraci, kterou oživíte hodiny, které Vám usnadní a zpestří výuku.
Přihlásit se

Produkty Klett – mCourser Klett Maximal interaktiv prakticky

Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 37/23, 110 00 Malá Strana, 1.11.2017 v 11:20 hod.

Počet volných míst: 13 z 15


Anotace
Na setkání si prakticky předvedete jak se systémem pracovat ve výuce na středních školách za použití učebnice Klett Maximal interaktiv.
Můžete konzultovat praktické dotazy k tomuto programu.
Přihlásit se

Lehrmaterialien und Medien

Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 37/23, 110 00 Malá Strana, 1.11.2017 v 13:20 hod.

Počet volných míst: 0 z 25


Anotace
Lehrmaterialien und Medien
Während des Seminars beschäftigen wir uns mit dem Thema der digitalen Medien im Fremdsprachenunterricht und beantworten folgende Fragen:
- Welche Medien ergänzen den Unterricht sinnvoll?
- Wie setze ich DVD´s, Beamer/Whiteboard-Versionen, interaktive Tafelbilder, interaktive Übungen und soziale Medien ein?
Diesen Fragen gehen wir an Beispielen aus den Lehrwerken „Genial klick“ für Jugendliche und „Linie 1“ für Erwachsene nach.

Dr. Eva-Maria Moerke
Dr. Eva-Maria Moerke ist Dozentin DaF/DaZ und Lehrerbildnerin für Fachdidaktik und Methodik der deutschen Sprache VHS Lichtenberg und VHS Mitte zu Berlin. Sie hat an der Pädagogischen Hochschule in Erfurt studiert. Seit 1989 in der Lehrer Aus- und Weiterbildung tätig. Ihre Erfahrungen im DaF-Unterricht hat sie u.a. 3 Jahre in Portugal gesammelt. Seit 1992 ist sie als Dozentin an der HUB für die Grundschullehrerausbildung, bei privaten Bildungsträgern und an der Volkshochschule in Berlin tätig. Sie arbeitet mit dem Klett-Verlag als Autorin und Referentin zusammen.
Přihlásit se

Němčina hravě a dramaticky

Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 37/23, 110 00 Malá Strana, 1.11.2017 v 13:20 hod.

Počet volných míst: 10 z 30


Anotace
Němčina hravě a dramaticky
Jakým způsobem lze propojit divadelní prvky s výukou NJ? Divadelní prvky či didaktické metody dramatické výchovy lze hravou formou zahrnout i do běžné výuky cizího jazyka. Nemusí se jednat pouze o čtení rozhovoru v rozdělených rolích či scénku. Jak lze propojit základní emoce s výslovností či probíraným gramatickým jevem? Během workshopu si budete moci sami prakticky vyzkoušet několik jednoduchých cvičení a aktivit, které jsou velmi variabilní a mohou lehce oživit Vaši běžnou výuku němčiny.

Mgr. Milena Kubátová
Absolventka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (Učitelství pro SŠ, Německá literatura), současně také vystudovala obor Dramatická výchova na JAMU. Od roku 2009 vede Theaterworkshop na germanistice FF MU, kde se podílí na zpracování německého textu do jevištní podoby. Je členkou divadelní skupiny Gruppe07 a organizátorkou mezinárodního studentského festivalu v německém jazyce DREHBÜHNE Brno. Zároveň také působí jako učitelka německého jazyka na Střední průmyslové škole chemické v Brně.

Přihlásit se

Miniprojekty?! Ne! Na to nemám čas! Opravdu?

Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 37/23, 110 00 Malá Strana, 1.11.2017 v 13:20 hod.

Počet volných míst: 0 z 25


Anotace
Miniprojekty?! Ne! Na to nemám čas! Opravdu?
Také máte pocit, že nestíháte probrat veškeré učivo a na zábavné a tvořivé aktivity nezbývá moc času? Přijďte na tvořivý workshop, kde si ukážeme, jak lze v běžné výuce efektivně zařadit aktivity projektového typu, podpořit samostatnost žáků, jejich kreativitu a stimulovat je k dalšímu učení. Vybrané miniprojekty ke slovní zásobě, gramatickým jevům a reáliím německy mluvících zemí si vyzkoušíme na "vlastní kůži". Workshop je vhodný pro vyučující na ZŠ i SŠ, nápady ale jistě využijete i v JŠ a při soukromé výuce.

Mgr. Zuzana Beňová
Absolvovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (dějepis a německý jazyk), absolvovala také studijní pobyty v zahraničí (Düsseldorf, Dresden). Působí na vyšší odborné škole a na střední průmyslové škole, spolupracuje s několika jazykovými školami. Absolvovala školení pro hodnotitele ústní i písemné části státní maturity. Je autorkou učebnicového souboru a metodiky pro střední školy d.leicht (1. a 2. díl).
Přihlásit se

Stationenlernen II – Stationen selbst entdecken

Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 37/23, 110 00 Malá Strana, 1.11.2017 v 13:20 hod.

Počet volných míst: 19 z 25


Anotace

Stationenlernen II – Lehrer zum Stationen-Profi
Výuka pomocí stanic je populární moderní metodou, kterou mohou pedagogové využít pro mnoho témat a cílů. Pokud Vás tato metoda zajímá i z pohledu učitele, kladete si otázky, jak efektivně připravit Vámi vybrané téma, na co nezapomenout a na co se koncentrovat, najdete na tomto semináři Vámi hledané odpovědi. Seminář bude veden formou staničního učení. Odnesete si mnoho praktických tipů a doporučení a výuka pomocí stanic bude pro Vás i Vaše žáky efektivní zábavou.
Přihlásit se

Jak „přežít“ SPU - adaptace učebnic a praktické tipy

Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 37/23, 110 00 Malá Strana, 1.11.2017 v 13:20 hod.

Počet volných míst: 1 z 20


Anotace
Jak „přežít“ SPU - adaptace učebnic a praktické tipy
Seminář je určen pedagogům, kteří se ve své praxi a ve svých třídách setkávají s žáky se specifickými poruchami učení. Účastníci získají praktické tipy na vhodné úpravy cvičení a přizpůsobení běžně dostupných a používaných materiálů pro potřeby žáků s SPÚ. Společně prakticky vyzkouší adaptaci některých typů cvičení a zhodnotí jejich vhodnost a možnou efektivitu.


Mgr. Radana Horníková.
Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové (Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii). V současnosti působí jako učitelka NJ na VOŠ a SPŠ dopravní v Praze, zároveň se věnuje výuce NJ dětí, mládeže i dospělých a překladatelské praxi. Externě spolupracuje s nakladatelstvím Klett a se společností SCIO jako garantka testů Maturitního tréninku.
Přihlásit se

Produkty nakladatelství Klett v praxi – střední školy

Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 37/23, 110 00 Malá Strana, 1.11.2017 v 13:20 hod.

Počet volných míst: 12 z 15


Anotace
Seznamte se se zajímavými tituly nakladatelství Klett, objevte produkty, které připravujeme na míru přímo Vám, učitelům. Během tohoto setkání můžete také konzultovat Vaše dotazy k učebnicím. K dispozici bude také interaktivní tabule, na které budete moci vyzkoušet elektronické verze učebnic. Budou představena následující témata:
- D.leicht a Direkt
- Měsíčník pro učitele Klett Blätter
- Volně dostupné doplňkové materiály k učebnicím
- Balíček plný překvapení
- Nové připravované produkty

Přihlásit se

Zajímavé projekty z praxe

Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 37/23, 110 00 Malá Strana, 1.11.2017 v 13:20 hod.

Počet volných míst: 20 z 20


Anotace
Prezentace projektů, zajímavých aktivit a praktických zkušeností, které představí učitelé ze své výuky. Jedná se o 3-4 různé prezentace v jednom bloku, na kterých získáte inspiraci pro své hodiny inspiraci, kterou oživíte hodiny, které Vám usnadní a zpestří výuku.
Přihlásit se

Fotka a obrázek – když obrazy podporují mluvení

Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 37/23, 110 00 Malá Strana, 1.11.2017 v 14:30 hod.

Počet volných míst: 2 z 25


Anotace
Fotka a obrázek – když obrazy podporují mluvení
Efektivní a podpůrná vizualizace a využití jejích metod usnadňuje výuku nejen žákům vizuálního typu. Obrázky a fotky přibližují žákům nejen reálné situace, ale zprostředkovávají obsah, který je snadno pochopitelný, názorný a jasný i bez primárního použití jazyka. Obrázky budí emoce, vzbuzují pozornost a umožňují kreativní práci. Během semináře se účastníci seznámí s několika praktickými aktivitami, jak s různými typy obrázků pracovat, seznámí se se zdroji pro čerpání obrázků a prakticky si vyzkouší několik cvičení s obrázky, fotkami i komiksem.

Mgr. Alena Zina Janáčková
Přihlásit se

Od slovíček ke konverzaci

Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 37/23, 110 00 Malá Strana, 1.11.2017 v 14:30 hod.

Počet volných míst: 0 z 30


Anotace
Od slovíček ke konverzaci
Efektivita biflování jednotlivých slovíček bez kontextu není pro žáky a jejich jazykové dovednosti efektivní. Z tohoto tvrzení vychází hlavní myšlenka semináře, během kterého se účastníci seznámí s praktickými technikami, metodami a doporučeními, jak propojit učení se slovní zásobě a nácviku reálné, smysluplné komunikace s kontextem. Účastníci semináře budou pracovat s materiály, které si mohou snadno a rychle připravit sami pro žáky s ohledem na jejich jazykovou úroveň. Vždyť slovíčka se můžeme naučit i zábavnou formou bez neustálého překládání.
Jak podpořit komunikaci během hodiny a zapojit i méně aktivní žáky? Vyzkoušíme si trochu jiný druh rozhovorů, který lze aplikovat nejen v malých skupinách žáků, ale i větších kolektivech. Nechme naše žáky zažít úspěch z komunikace již v začátcích výuky němčiny.

Mgr. Martina Adamová Eicher
Mgr. Martina Adamová Eicher je absolventkou Filosofické Fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Působí na ZŠ Potěhy a jazykové škole Hannah School Kolín, kde vede mnoho typů kurzů pro dospělé studenty. Absolventka kurzů DLL Lehren lernen v Goethe Institutu. Ve výuce úspěšně aplikuje metodu CLIL.


Přihlásit se

Věděním k úspěchu aneb Úspěšně ke zkouškám

Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 37/23, 110 00 Malá Strana, 1.11.2017 v 14:30 hod.

Počet volných míst: 17 z 25


Anotace
Věděním k úspěchu aneb Úspěšně ke zkouškám
Úspěšné složení jazykové zkoušky z němčiny, maturity nebo mezinárodní zkoušky typu Goethe-Zertifikat je nejen ukončením dlouhodobého učení nebo studia cizího jazyka, může být i vstupenkou k úspěšné kariéře. Jazykové zkoušky testují jazykové dovednosti, nespornou pravdou je ale také to, že pro úspěch při testování a především pro efektivní přípravu je velmi vhodné znát test a umět se na něj připravit. Seminář má za cíl seznámit pedagogy s aktivitami a technikami, které vedou žáky k získání strategií pro úspěšné složení jazykové zkoušky.

Mgr. Tomáš Černý
Absolvoval VŠB – Technickou univerzitu v Ostravě a univerzitu v Kolíně nad Rýnem. Věnuje se výuce dospělých studentů i gymnaziálních žáků, působí jako krajský metodik pro NJ, externí spolupracovník Cermat, je školitelem pro státní maturitu pro německý jazyk a examinátorem mezinárodních zkoušek Goethe-Institutu. Je spoluautorem učebnice Direkt a Cvičebnice k nové maturitě.

Přihlásit se

Stationenlernen II – Stationen selbst entdecken

Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 37/23, 110 00 Malá Strana, 1.11.2017 v 14:30 hod.

Počet volných míst: 19 z 25


Anotace
Stationenlernen II – Lehrer zum Stationen-Profi
Výuka pomocí stanic je populární moderní metodou, kterou mohou pedagogové využít pro mnoho témat a cílů. Pokud Vás tato metoda zajímá i z pohledu učitele, kladete si otázky, jak efektivně připravit Vámi vybrané téma, na co nezapomenout a na co se koncentrovat, najdete na tomto semináři Vámi hledané odpovědi. Seminář bude veden formou staničního učení. Odnesete si mnoho praktických tipů a doporučení a výuka pomocí stanic bude pro Vás i Vaše žáky efektivní zábavou.
Přihlásit se


Přihlášení na seminář:


Kontaktní informace:
Výše uvedené údaje budou použity pro registraci účastníka a pro zaslání organizačních informací o semináři. Více informací o zpracování osobních údajů naleznete na www.klett.cz/osobniudaje

* Vyplňte v případě, že se jedná o akreditovaný seminář.