Bloggers v praxi aneb práce s videem ve výuce

Fungování s učební sadou Bloggers přináší mnoho projektů, které můžete žákům zadat, anebo se jimi inspirovat a obohatit je o své vlastní nápady. Tak tomu bylo i v případě žákyň 6. třídy ZŠ Velké Poříčí, které si přizpůsobily Your challenge z první lekce učebnice Bloggers 1.