Neříkej mi, jak se mám cítit

Člověku, kterého máte rádi, zemřel někdo blízký. Partner, dítě, sourozenec, rodič… A vás kromě spoluprožívané bolesti spojené se ztrátou zasáhne také otázka, jak svému blízkému, který zažívá hluboký smutek, pomoci.

O úzkosti

Úzkost. Náhlé a nepříjemné pocity sevření, které jsou zdánlivě bezdůvodné, vylekají jak děti, tak i dospělé. V současné době jimi trpí stále více lidí. Jak postupovat, pokud někoho z vašeho okolí přepadne úzkost či panika? A co dělat, pokud se takové stavy opakovaně vrací?

Očkovací látka v rukou učitelů

Nacházíme se v době, kdy děti prožívají výraznou psychickou zátěž a mnohé z nich nemají tolik potřebnou podporu v tom, aby tuto zátěž dokázaly dlouhodobě zvládat. Narůstají u nich úzkosti, prohlubují se depresivní stavy, rozjíždí se poruchy příjmu potravy, sebepoškozování a přibývá i myšlenek na sebevraždu spolu se ztrátou motivace. Čím tyto děti jako učitelé „očkovat“, čím zvyšovat jejich psychickou imunitu, aby snesly to, co musí snášet?

Krize jako šance

Každý z nás občas zažije krizi. Tu a tam prostě musí přijít. Přirozeně a zákonitě, stejně tak, jako po celém dnu přichází večer a noc. Přesto se jí bojíme, utíkáme před ní a nevíme si s ní rady, když se najednou objeví v našich životech. Krize sama o sobě ale není nebezpečná.

Proč je nebezpečné nakládat tíhu vlastního života na dospívající dítě

Může to být lákavé, opřít se v určitém životním období o vlastní téměř dospělé dítě. Náš dospívající je nám blízký, hodně toho ví o naší situaci, leccos z toho, co prožíváme, se jej také týká a dokáže už mnohdy reagovat rozumně a chápavě. Přesto to má svá rizika, na která bychom měli myslet, než jej někdy doslova „zavalíme“ vlastními myšlenkami a pocity.

Jak jednat s útočným, psychicky narušeným rodičem

Učitelé se ve své praxi setkávají nejen s rodiči, s nimiž je náročné se domluvit, ale i s rodiči, s nimiž rozumná domluva vůbec není možná. Někdy jde o rodiče s poruchou osobnosti, jindy o závislého rodiče či rodiče trpícího duševní poruchou. Jednání s takovým rodičem bývá zcela specifické, protože většinou verbálně útočí, zahrnuje vás mnoha nenávistnými emaily v jakoukoliv denní dobu, uráží vás osobně, napadá školu, zpochybňuje způsob vaší práce, zadávání úkolů, hodnocení apod.

Pár tipů pro online třídnické hodiny

Už jste se zkoušeli během distanční výuky sejít se svou třídu nejen kvůli výuce, ale taky kvůli podpoře vztahů a sdílení? Zkuste to, většinou to stojí za to.

Co potřebujeme po návratu do škol udělat jako první? 

Je nutné si uvědomit, že se ze všeho nejdříve potřebujeme opět lidsky sejít. Že se na sebe zase potřebujeme napojit, vypovídat se z toho, čeho jsme plní, zastavit se, naplánovat, co a jak budeme dělat dál. Potřebujeme, podobně jako po dlouhých letních prázdninách, postupně zavádět režim a pravidla, ale hlavně se potřebujeme uklidnit.