Záškoláctví

Část normálně fungujících a socializovaných dospělých vám bez mučení přizná, že někdy podlehli touze nejít do školy a vyzkoušet si, jaké to je, mít své tajemství a dělat všechno proto, aby se to „neprovalilo“. Další část to dělala opakovaně a najdeme i ty, kteří díky tomu školu nedokončili. Kdy jde o neškodné porušení pravidel a kdy se z tohoto malého dobrodružství stává problém?

Jak se žije učitelům během distanční výuky

Milí učitelé, jak se vám daří během distanční výuku? Možná jste už unavení i otrávení z toho, že žáci nemají dostatečnou motivaci, možná vás štvou kritizující rodiče nebo narůstající napětí ve vlastní domácnosti. Přiznejme si, situace není lehká, ale jednou skončí. Dnes pro vás máme článek, respektive dopis, od paní Mgr. et Mgr. Evy Martinákové, ve kterém přináší svůj pohled na věc a pár tipů, jak tuto situaci ve zdraví přečkat.

Když učitel supluje roli rodiče

Je pěkné, že učitelé vědí o tom, co děti prožívají, že znají jejich rodinné zázemí, vnímají jejich obavy či bolesti a ztráty a snaží se na to všechno citlivě reagovat. V některých případech jsou právě oni těmi jedinými, kdo o dítě projevuje opravdový zájem a může jej díky tomu ovlivnit. Přináší to s sebou ale i určitá rizika. Co všechno by se měl učitel snažit ovlivnit? Kam až se může pokusit zasahovat?

Jak vyzrát na negativistické dítě ve škole

Učitelé se ve své praxi tu a tam setkávají s žáky či studenty, kteří jsou téměř permanentně v opozici, odmítají spolupracovat, vyvolávají opakovaně diskuze a nezřídka různými způsoby zpochybňují názory či metody učitele. Jak na takové chování vyzrát?

Jaká jsou rizika druhého kola distanční výuky u dospívajících a jak je minimalizovat

Tak je to zase tady, i když se to tentokrát netýká úplně všech. Mnozí jsme to očekávali, mnozí jsme se toho obávali a zřejmě je jen minimum těch, kteří by se na to těšili. Pokud patříte mezi vyučující, jejichž škola byla vládním nařízením uzavřena, je tento článek právě pro vás.

Šikana – téma, které je stále aktuální

Šikana, nepříjemné téma, které je bohužel stále aktuální. A to nejen ve školách. Jak rozpoznat šikanu už v jejím zárodku? Jaká jsou stadia šikany a jak správně reagovat a jednat, pokud se šikana ve třídě objeví?

Myšlenky určují, jak se cítíme

Naše myšlenky a vnitřní monolog hrají rozhodující funkci při vzniku našich pocitů. Pokud máme úzkostné myšlenky, pociťujeme strach. Když máme zlostné myšlenky, cítíme vztek. Jestliže přemýšlíme optimisticky, je naše nálada plná naděje.

Hra Něco tu nesedí…

Toto cvičení je vhodné tam, kde se účastníci již častečně znají a dokážou se navzájem trochu odhadnout. Při vymýšlení falešné informace mohou účastníci naplno využít svou kreativitu.