Klett na konferenci P.A.R.K.

V sobotu 9.11. se uskutečnil již 25.ročník konference P.A.R.K. pro angličtináře, tentokrát na půdě Mendelovy univerzity v Brně. Konference se zúčastnilo přes 400 učitelů angličtiny, kteří měli možnost navštívit několik workshopů a přednášek renomovaných řečníků a lektorů a zároveň shlédnout expozice nejvýznamnějších nakladatelství zabývajících se anglickými učebnicemi či literaturou.

Naše expozice byla k naší velké radosti navštívena velkým počtem učitelů zajímajících se jak o učebnice Bloggers, tak i o publikace nakladatelství Delta publishing ze skupiny Klett Gruppe. Za naše nakladatelství měl Neil Anderson, přednášející z budapešťské univerzity, workshop na téma Task based learning, o který byl mezi učiteli obrovský zájem. Neil je autorem publikace Activities for Task-Based Learning, kterou jsme měli tu čest prezentovat právě na našem stánku.