Bloggers v praxi aneb práce s videem ve výuce

Práce s videem je pro Bloggers zcela stěžejní. V každé lekci naleznete didaktizovaná i autentická videa s hlavními hrdiny, a stejně tak různé projekty a challanges, které s videem pracují. Práci s videem podporuje také metodická příručka, která přináší další tipy a triky.

Fungování s učební sadou Bloggers přináší mnoho projektů, které můžete žákům zadat, anebo se jimi inspirovat a obohatit je o své vlastní nápady. Tak tomu bylo i v případě žákyň 6. třídy ZŠ Velké Poříčí, které si přizpůsobily Your challenge z první lekce učebnice Bloggers 1.

Běžný monolog, ve kterém se měly dívky samostatně představit, rozšířily na dialog, do kterého zapojily i své domácí mazlíčky. Díky takovému projektu se žáci zároveň baví i trénují angličtinu a další dovednosti, které se jim určitě budou hodit – kreativitu, komunikaci, schopnost (sebe)prezentace i práci s moderní technikou.

Ukázka videí podle Bloggers