Pojďte s námi pilotovat nový projekt angličtiny
ve 4. ročníku ZŠ!

Nejste spokojeni s materiály, které v současné době využíváte pro výuku angličtiny ve 4. ročníku? Neodpovídají vašim představám o zábavné a hravé výuce? Nevyhovuje vám tempo používaných materiálů spojené s nedostatečným procvičováním a prohlubováním osvojených znalostí? Nechcete zatěžovat své žáky příliš obtížnou gramatikou a slovní zásobou odtrženou od jejich běžného života a zájmů?

Neváhejte, zapojte se do nového projektu Klett nakladatelství a začněte od září 2022 spolu se svými žáky pilotovat FUNPARK 2.

Poslechněte si krátkou audio nahrávku s vysvětlením pilotování

Pravidla pilotování od září 2022

Cílem pilotování je doladit a upravit výukové materiály na základě vašich připomínek a komentářů v souvislosti s reálným používáním ve vašich třídách. Obdržíte od nás bezplatně všechny materiály, které budete pro sebe i své žáky potřebovat.

Jedná se o tyto materiály:

  • metodické podklady včetně flashcards a testů
  • lekce z pracovní učebnice, pracovní listy z portfolia a domácí přípravu
  • poslechy MP3
  • elektronická podpora

V září 2022 ještě nebudou všechny lekce graficky zpracovány, a proto je nebude možné dodat všechny najednou. Jednotlivé lekce budou profesionálně vytištěny a svázány do sponkové vazby.

Časový harmonogram distribuce jednotlivých lekcí:

  • v přípravném týdnu dodáme vstupní informace a první lekci včetně podkladů nutných pro výuku od 1. září
  • v přípravném srpnovém týdnu zašleme 1. a 2. lekci, v dalších měsících budou následovat ostatní lekce, vždy v dostatečném předstihu

Materiály budou v průběhu pilotování dokončovány a upravovány právě na základě vašich připomínek. Z tohoto důvodu nebudou mít udělenou doložku MŠMT.

Pilotování vás k ničemu nezavazuje. Dodané materiály pokryjí jeden školní rok, nicméně pokud vám nebudou vyhovovat, můžete pilotování kdykoliv ukončit.

Všechny materiály pro pilotování od nás obdržíte bezplatně.

Pokud byste měli obavu pilotovat materiály, které nemají doložku MŠMT, přečtěte si vyjádření MŠMT ohledně používání učebnic a učebních textů.