Pojďte s námi pilotovat nový projekt angličtiny
v 5. ročníku ZŠ!

Nejste spokojeni s materiály, které v současné době využíváte pro výuku angličtiny v 5. ročníku? Neodpovídají vašim představám o zábavné a hravé výuce? Nevyhovuje vám tempo používaných materiálů spojené s nedostatečným procvičováním a prohlubováním osvojených znalostí? Nechcete zatěžovat své žáky příliš obtížnou gramatikou a slovní zásobou odtrženou od jejich běžného života a zájmů?

Neváhejte, zapojte se do nového projektu Klett nakladatelství a začněte od září 2023 spolu se svými žáky pilotovat FUNPARK 3.

Pravidla pilotování od září 2023

Cílem pilotování je doladit a upravit výukové materiály na základě vašich připomínek a komentářů v souvislosti s reálným používáním ve vašich třídách. Obdržíte od nás bezplatně všechny materiály, které budete pro sebe i své žáky potřebovat.

Jedná se o tyto materiály:

  • metodické podklady včetně flashcards a testů
  • lekce z pracovní učebnice, pracovní listy z portfolia a domácí přípravu
  • poslechy MP3
  • elektronická podpora

V září 2023 ještě nebudou všechny lekce graficky zpracovány, a proto je nebude možné dodat všechny najednou. Jednotlivé lekce budou profesionálně vytištěny a svázány do sponkové vazby.

Časový harmonogram distribuce jednotlivých lekcí:

  • v přípravném týdnu dodáme vstupní informace a první lekci včetně podkladů nutných pro výuku od 1. září
  • v přípravném srpnovém týdnu zašleme 1. a 2. lekci, v dalších měsících budou následovat ostatní lekce, vždy v dostatečném předstihu

Materiály budou v průběhu pilotování dokončovány a upravovány právě na základě vašich připomínek. Z tohoto důvodu nebudou mít udělenou doložku MŠMT.

Pilotování vás k ničemu nezavazuje. Dodané materiály pokryjí jeden školní rok, nicméně pokud vám nebudou vyhovovat, můžete pilotování kdykoliv ukončit.

Všechny materiály pro pilotování od nás obdržíte bezplatně.