Jak si užít práci v ženském kolektivu

Během své praxe jsem si prošla převážně mužskými, převážně či zcela ženskými kolektivy a stejně tak těmi smíšenými, kde bylo přibližně stejné množství mužů a žen. Jak jistě uhodnete v každém takovém kolektivu se pracuje trochu jinak. Každý přináší své výhody a nevýhody. A protože práce ve škole se dost často odehrává v převážně ženském kolektivu, pojďme se mu teď trochu podívat na zoubek.

Když si zadáte do Google „práce v ženském kolektivu“ vyběhne vám spousta informací a většina článků hodnotí takovou práci jako více psychicky náročnou – častěji se zde setkáváme s emocionalitou (i tou vyostřenou), intrikami, pomluvami, skrytou soutěživostí a závistivostí. Takový ženský kolektiv se dle dostupných informací hůře rozhoduje a více dbá na intuici.

Vyhněme se stereotypům aneb není kolektiv jako kolektiv

Osobně bych nebyla v rámci hodnocení jednotlivých kolektivů tak stereotypní. Rozdíly mezi rolí muže a ženy se v posledních letech velmi stírají. Muži mohou vykazovat vlastnosti feminního jedince (tedy ty uvedené výše), ženy naopak mohou být více maskulinní. Maskulinnímu jedinci jsou připisovány vlastnosti jako otevřená soutěživost, ochota riskovat, odstup a rozvaha. Obecně muži lépe přijímají kritiku než ženy, protože ji neberou osobně. V konečném důsledku se může stát, že se ocitnete ve smíšeném kolektivu, který na vzdory přítomnosti mužů bude vykazovat feminní vlastnosti. A to samé platí naopak.

Feminní kolektiv se nejčastěji projevuje těmito znaky: jedinci více vnímají atmosféru a pocity druhých, více se spoléhají na intuici, jsou více zranitelní na poznámky nebo nedejbože kritiku druhých a vše si berou osobně. Ženský kolektiv touží po pohodovém prostředí a harmonických vztazích na pracovišti, často je ale právě takový kolektiv neumí vytvářet a svou nevědomou tendencí kritizovat, srovnávat a soutěžit naopak vyvolává konflikty.

Pomluvy jako zabiják harmonických vtahů

První co nás nejspíš napadne v souvislosti s ženským kolektivem, jsou pomluvy. Pro feminní kolektiv jsou skutečně typické pomluvy, drby a řešení tzv. „o nás bez nás“. Nebudeme si nic nalhávat, na muže by označení drbna mnohdy sedělo mnohem lépe, než na ženu. Nicméně muži (či maskulinní jedinci) většinou netahají drby do práce a nechají si je až k pivu či skleničce vína. Ženy se mnohem více zajímají o vztahy, lidi a jejich prožitky, což se může odrazit v jednání jak pozitivně (podpora), tak negativně (pomluvy).

Jak těžit z ženského kolektivu

Práce v ženském kolektivu zdaleka nemusí být takovou noční můrou, jak popisuje internet. Jak již bylo řečeno, ženy se mnohem více zajímají o druhé a tudíž vás vaše kolegyně snáze vyslechnou a podpoří. S kolegyněmi můžete sdílet společné radosti a jistě se dočkáte porozumění.

Jak dosáhnout harmonie

Pokud chcete, aby to ve feminním kolektivu dobře šlapalo, zkuste se držet následujících pravidel:

  • nepomlouvejte a neúčastněte se vytváření různých skupinek – třeba tak půjdete příkladem ostatním,
  • spory řešte vždy s konkrétní osobou, ne s kolegyní v kabinetu,
  • nevěřte pomluvám – může na nich něco být a nemusí, pokud neznáte stanovisko obou stran, nehodnoťte,
  • nenaznačujte a nemluvte v hádankách, nečekejte, že ostatní přeci vědí, co jste tím chtěla říct,
  • buďte upřímní a otevření – i když je to občas nepříjemné,
  • rozlišujte mezi pracovními a osobními vztahy – pokud máte s kolegyní spor např. ohledně hodnocení určitého žáka, nechte tento spor ve škole. Pokud si s kolegyní jinak rozumíte, na co si kazit přátelské vztahy,
  • zaměřte svou pozornost na pozitivní aspekty, které vám ženský kolektiv přináší,
  • v neposlední řadě neuškodí si půjčit pár vlastní od maskulinních jedinců – zkuste si nebrat věci tak osobně, nesrovnávat se s ostatními a reagovat více s odstupem.

Přeji vám, ať se vám dobře pracuje v jakémkoliv kolektivu a vždy z něho těžíte jen to nejlepší.

Mgr. Lucie Šafránková