WIR ALLE

UČEBNÝ KOMPLET PRE 2. STUPEŇ ZŠ A NIŽŠIE ROČNÍKY VIAROČNÝCH GYMNÁZIÍ

V našom portfóliu učebníc nemeckého jazyka sa v roku 2021 objavil prvý diel z trojdielnej sady Wir alle. Učebný komplet Wir alle je určený pre žiakov 2. stupňa ZŠ a viacročných gymnázií a je vhodný hlavne pri nižšej hodinovej dotácii. Osvedčený koncept kompletu v aktualizovanom vydaní sa vyznačuje miernejšou progresiou, opakujúcimi sa rubrikami, didaktizovanými videami s hlavnými hrdinami a dôrazom na reálie nemecky hovoriacich krajín. Komplet Wir alle je určený pre tradičnejšiu výučbu od 6. do 9. ročníka.

Komplet sa skladá z troch dielov učebníc a samostatných pracovných zošitov. Wir alle bolo vytvorené v súlade s požiadavkami ŠVP pre výučbu druhého cudzieho jazyka a vyhovuje variantu výučby 2–3 hodiny týždenne pre 6.(7.)–9. triedy. Komplet žiakov privedie na jazykovú úroveň B1 podľa SERR. Tretí diel je monolingválny a privedie práve na spomínanú úroveň B1.

Pre komplet Wir alle je dostupná tiež elektronická verzia a to na portáli iklett.vydavatelstvoklett.sk.

ZOZNÁMTE SA S WIR ALLE

UČEBNICA NEMČINY PRE VŠETKÝCH

Pomaly a iste k cieľu

Osvedčená koncepcia v novom aktualizovanom vydaní je určená pre žiakov 2. stupňa ZŠ a nižšie ročníky viacročných gymnázií. Učebný komplet privedie žiakov v troch dieloch na jazykovú úroveň B1 podľa SERR. Tretí diel je originálnym nemeckým vydaním (neobsahuje slovenčinu).

Hlavné špecifiká učebného kompletu

#  vhodný hlavne pri nižšej hodinovej dotácii

#  mierna progresia pri preberaní nového učiva a gramatiky

#  ľahká orientácia a jasná štruktúra

 jednoduché cvičenia na rozprávanie, vďaka ktorým žiaci zažijú skoro pocit úspechu

#  hry zakomponované priamo do učebnice

#  na výber rozmanité rubriky a cvičenia

#  kreatívne práce so slovnou zásobou

#  rapy a mini-projekty

záverečné zhrnutie formou autoevalvácie

#  krátke texty a autentické materiály, zaradené od začiatku

#  interkulturálny prístup – reálie nemecky hovoriacich krajín, reálie Slovenskej republiky

#  autentické situácie zo života rodiny v Berlíne naprieč lekciami

#  rámčeky s vysvetlením v slovenčine – infoboxy „Grammatik“ a „Kommunikation“

#  gramatické klipy

#  didaktizované videá z Berlína

#  za každým modulom zhrnutie gramatiky s vysvetlením v slovenčine

ŠTRUKTÚRA UČEBNICE A PRACOVNÉHO ZOŠITA

Štruktúra učebnice

 • 3 diely učebnice na úrovniach A1, A2 a nadviazanie na monolingválny tretí diel B1
 • každý diel sa skladá z troch modulov
 • Wir alle 1 v troch moduloch na úrovni A1
 • Wir alle 2 v troch moduloch na úrovni A2
 • každý modul je tvorený troma lekciami
 • v úvode učebnice a po dvoch moduloch sú motivačné strany Wir starten!
 • pomocné rámčeky „Grammatik“ a „Kommunikation“ v lekciách
 • za každým modulom vysvetlenie gramatiky v slovenčine s príkladovými vetami a gramatickými klipmi
 • reálie v priebehu lekcií aj v samostatnom oddiele Land und Leute extra
 • didaktizované videá z Berlína

Štruktúra pracovného zošita

 • pracovný zošit v samostatnom zväzku
 • pracovný zošit sa rovnako ako učebnica skladá z troch modulov
 • každý modul je tvorený troma lekciami
 • úvodná motivačná dvojstrana – vzťahuje sa k motivačným stranám v učebnici
 • jednotlivé lekcie sa skladajú zo 6 strán s rôznorodými cvičeniami
 • po dvoch moduloch nasledujú opakovacie dvojstrany
 • za každým modulom prehľadný slovníček s prekladom slovíčok a príkladovými vetami (všetky slovíčka nahrané v MP3 a k dispozícii na stiahnutie na webe)
 • oddiel Wir trainieren – tréning všetkých štyroch jazykových zručností – počúvanie s porozumením, čítanie, písanie, hovorenie

ĎALŠIE KOMPONENTY K UČEBNÉMU KOMPLETU

#  metodická príručka s množstvom doplnkových materiálov a kopírovateľných predlôh

#  testy ku každej lekcii

#  veľké množstvo digitálnych materiálov na webe ako sú nahrávky v MP3 k učebnici aj pracovnému zošitu, videá, gramatické klipy, online cvičenia, cvičenia Kahoot!, ŠkVP, abecedný slovníček

STÁLE SI NIE STE ISTÍ, KTORÝ UČEBNÝ KOMPLET VYDAVATEĽSTVA KLETT JE PRE VÁS VHODNý?

V čom sa odlišuje komplet Wir alle od iných učebných kompletov

#  mierna progresia

#  tradičné poňatie

#  osvedčený koncept v aktualizovanom vydaní

#  stále sa opakujúce rubriky

#  jasná štruktúra

#  vysvetlenie gramatiky za každým modulom

#  slovníček ku každej lekcii s príkladovými vetami

#  reálie nemecky hovoriacich krajín, ale tiež reálie Slovenskej republiky

#  práca s autentickými materiálmi

MATERIÁLY NA STIAHNUTIE A UKÁŽKY Z LEKCIÍ WIR ALLE

Materiály sú voľne na stiahnutie či na počúvanie bez registrácie a prihlásenia. Ak máte otázky k zverejneným materiálom, obráťte sa na našu infolinku alebo nám napíšte e-mail.

UKÁŽKY UČEBNÉHO KOMPLETU

UKÁŽKY Z VIDEÍ

UKÁŽKY POČÚVANÍ

Wirr alle 1 – modul 1

OBJEDNAJTE SI ZDARMA VZORKY WIR ALLE

Chcete nahliadnuť do učebného kompletu Wir alle a poznať, čo ponúka? Vyžiadajte si zdarma zaslanie vzorového výtlačku učebnice. Zásielka bude obsahovať výtlačok učebnice a pracovného zošita. Jednoducho vyplňte formulár so žiadosťou a my Vám výtlačok zdarma nezáväzne doručíme do školy.

Napíšte nám, čo si prajete

Vyplnením formulára škole nevzniká žiadna povinnosť ani záväzok voči vydavateľstvu Klett. Všetky náklady spojené so zaslaním vzorových výtlačkov v plnej miere hradí vydavatelstvo Klett. Vzorky sú určené iba pre učiteľov cudzích jazykov či riaditeľov škôl.

KONTAKT

Napíšte nám

Klett nakladatelství s.r.o.

Paulínska 513/20
917 01 Trnava

E-mail: info@vydavatelstvoklett.sk
Telefon: +421 904 008 552