Seznamte se s Team Deutsch neu

Jedna učebnice pro výuku němčiny na druhém stupni základních škol po celou dobu studia.

Nové přepracované vydání oblíbené učebnice němčiny pro základní školy Team Deutsch neu je určené pro studenty základních škol, kteří začínají s německým jazykem, a dovede je na úroveň A1 dle SERR. Obsah i metodické zpracování celého souboru odpovídá požadavkům Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Sadu tvoří učebnice, 1. a 2. díl barevného pracovního sešitu, vložený gramatický přehled probrané látky na úrovni A1, metodická příručka a Testy k lekcím.

Hlavní specifika učební sady

#   vyvážený rozvoj řečových dovedností

#   prezentace nové gramatiky a slovní zásoby formou „stavebnice“ – Baukasten

#   autentické materiály

#   podpora samostatnosti žáků při učení

#   hravá, tvořivá práce s jazykem

#   informace a zábavné aktivity k reáliím v každé lekci

#   tipy k učení

#   zapojení mobilních telefonů do výuky na stránce „Mein Profil“

#   zopakování látky formou deskových her

#   uplatnění různých organizačních forem práce

K učební sadě Team Deutsch neu můžete zdarma využít elektronické učebnice na portálu iKlett.cz.

Učebnice Team Deutsch neu byla schváleny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Struktura učebnice a pracovních sešitů

Struktura učebnice

#   12 lekcí s jednotnou a přehlednou strukturou

každá lekce je dále členěná do tří podkapitol a má vždy 10 stran – uzavřené jednotky udržují pozornost žáků a zvyšují jejich motivaci

tipy pro lepší učení v rámečcích

#   Baukasten = stavebnice – na pravém okraji každé dvojstrany se nachází sloupeček, který na principu stavebnice shrnuje nové učivo (gramatiku i vazby a fráze) a slouží žákům jako pomůcka při chápání látky i při učení

#   gramatika a slovní zásoba je prezentována v podobě jazykových stavebních kamenů, které je možno aktivně používat v příslušných úlohách

#   součástí každé lekce je strana Landeskunde, kde žáci zábavnou formou získávají první poznatky o německy mluvících zemích

#   Mein Profil – fakultativní strana, která nabízí možnost zapojení mobilních telefonů do výuky v oddílech Selfie a Video – žáci dostanou možnost prezentovat témata příslušné lekce, zpracovat je vlastním způsobem a při tom všem používat německý jazyk

#   Was kann ich nach Kapitel …? – shrnutí probrané látky příslušné kapitoly na jedné A4

#   dvě souhrnné kapitoly Fertigkeitstraining 1, 2 na konci učebnice s cvičeními ke shrnutí a upevnění probírané látky

Struktura pracovního sešitu

#   lekce se skládají z 8–10 stran cvičení

#   Meine Grammatik – žák si sám dotváří stránku se shrnutím gramatiky příslušné lekce

#   Mein Wortschatz – žák si třídí slovní zásobu lekce za pomoci myšlenkové mapy

#   Spiel und Spaß – na konci pracovních sešitů jsou tři „deskové“ hry pro zopakování látky každých dvou lekcí hravou formou

#   tematické slovníčky s aktivní slovní zásobou lekce

#   všechna slovíčka z tematických slovníčků jsou nahraná v MP3 a k dispozici ke stažení na webu nebo v metodické příručce

Přehled gramatiky

Součástí učební sady je samostatný přehled gramatiky – leporelo. Obsahuje kompletní gramatiku Team Deutsch neu na A1 v systematických tabulkách s vysvětlením a příkladovými větami.

Metodická příručka pro učitele

Tištěná metodická příručka obsahuje náměty na realizaci každé učební jednotky, metodické tipy, řešení jednotlivých cvičení, transkripci poslechových cvičení a CD s audio nahrávkami ve formátu MP3 a kopírovatelnými předlohami ke každé lekci.

Testy s řešením

Ke každé lekci je vytvořen test, který prověřuje čtení, psaní, gramatiku a slovní zásobu. Testy k lekcím jsou k dispozici na webových stránkách a také jako samostatná brožura.

Zajímá vás více detailů k učební sadě Team Deutsch neu?

Projděte si prezentaci, kde se dozvíte vše potřebné.