Bloggers představuji autory výukové sady

Mgr. Michaela Mikulková

Vystudovala učitelství Aj pro 2. a 3. stupeň na Slezské Univerzitě v Opavě, pravidelně se vzdělává na metodických seminářích OUP, je certifikovaná lektorka metody Helen Doron pro školy 1 a 2. Jako lektorka vyučuje kurzy angličtiny a metodiky výuky pro učitelé. Ve škole pracuje i jako koordinátor projektů Erasmus. V letošním roce se zúčastní jako lektorka metodiky AJ na workshopech v Itálii. Dále vystudovala výchovné poradenství na pedagogicko-psychologické fakultě v Olomouci. Na škole pracuje i jako koordinátor školního žákovského parlamentu.
Během své praxe se snažím předávat zkušenosti kolegům v oboru, proto jsem se zapojila do projektu nakladatelství Klett. Baví mě kreativně vytvářet nové materiály. Délka praxe je 27 let.

Mgr. Pavlína Hrabětová

Narodila jsem se v roce 1976 v Českém Brodě. V roce 2001 jsem dokončila magisterské studium učitelství anglického jazyka pro ZŠ na Univerzitě Pardubice. Od roku 2007 působím jako učitelka anglického jazyka na Základní škole Mistra Choceňského v Chocni. Ve škole pracuji také jako koordinátorka školního vzdělávacího programu, vedoucí předmětové komise cizích jazyků a koordinátorka projektů Erasmus+. Se svými žáky se účastním různých soutěží, úspěchů jsme dosáhli například v soutěži Video pohlednice z mého města (1. a 3. místo).
Po celou dobu své profesní dráhy velmi ráda připravuji pro své žáky vlastní vzdělávací materiály a pomůcky. (Pro potřeby školy jsem napsala dvě příručky pro anglickou konverzaci, anglickou část školní regionální učebnice, metodickou příručku s nápady do hodin cizích jazyků, vyrobila jsem několik deskových her, apod.) Tradiční učebnice totiž málokdy plně pokrývají potřeby všech žáků ve skupině - slabší žáci se ztrácejí a ti zdatnější se někdy i nudí. Knihy většinou nenabízejí dostatek nápadů a podnětů pro aktivní spolupráci ve skupinách a rozvoj všech jazykových dovedností. Často také neposkytují dostatek prostoru pro konverzaci, při procvičování gramatiky a slovní zásoby zase chybí rozdělení úkolů na více úrovní. V praxi řeším tyto nedostatky kopírováním různých vlastních doplňkových materiálů - je to pracné a velmi neekonomické řešení...
Nabídka nakladatelství Klett podílet se na tvorbě nové učebnice angličtiny mě zaujala z několika důvodů.
Hlavní filozofií práce s touto knihou je totiž možnost dosažení úspěchu pro všechny žáky. Učebnice k tomu poskytuje dostatek zajímavých materiálů - originální videa, kvalitní texty, náměty k práci ve dvojicích a ve skupinách, konverzační úlohy, úkoly pro rozvoj všech jazykových dovedností i klíčových kompetencí. Pracovní sešit důsledně dodržuje princip diferenciace - úlohy jsou rozděleny na 3 úrovně obtížnosti, samozřejmostí je vysvětlení gramatiky v češtině. Výborným nápadem je rozšiřování slovní zásoby pomocí interaktivních myšlenkových map.Třešničkou na dortu je plná online podpora pro učitele i pro žáky - v této kvalitě je na českém trhu opravdu ojedinělá.
Členem tvůrčího týmu učebnice Bloggers jsem velmi ráda. Doufám, že si námi vytvořená učebnice najde cestu k srdcím českých učitelů angličtiny i jejich žáků.