Opakovací kvíz II

Připravili jsme pro vás na závěr kvíz, který pokrývá témata učebnice Классные друзья 2: «Круглый год», «Часы и распорядок дня», «Питание», «Мода и одежда» а «Внешность и характер человека».

Letní domino

Letní slovní zásoba hravou formou domina.

Letní prázdniny

Příspěvek věnovaný aktivitám spojeným s letními prázdninami.

Písnička pro kamarády

Písnička «Песенку друзей», na kterou je navázáno několik hravých úkolů na téma cestování.

Bajka „Kvartet“

Volně navazující příspěvek na opakování 11. lekce učebnice Классные друзья s tématikou popisu charakteru osob se podíváme na jednu z nejznámějších bajek ruského spisovatele Krylova.

Krylov

V tomto příspěvku žáci seznámí s autorem bajek I. A. Krylovem, jehož tvorba se zaměřuje na popis lidských vlastností.

Popis člověka

Tento příspěvek se věnuje popisu vzhledu a charakteru osob.