O sadě Snova Klass!

Nejoblíbenější učebnice ruštiny pro střední školy a gymnázia

Nové přepracované vydání oblíbené učebnice ruštiny pro střední školy Snova Klass! je napsáno pro studenty středních škol, kteří začínají s ruským jazykem, a dovede je ve třech dílech na úroveň B1 dle SERR. Obsah i metodické zpracování celého souboru odpovídá požadavkům Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Třídílná sada učebnic Snova Klass! 1 a 2, Klass! 3 pokryje přibližně čtyři roky studia, při dotaci 2–3 hodiny týdně.

Každý díl se skládá z učebnice, integrovaného pracovního sešitu, vloženého CD s nahrávkami ve formátu MP3 a samostatné metodické příručky pro učitele. K prvnímu dílu je k dispozici písanka.

Co vás čeká s učební sadou Snova Klass!

#  komunikativní přístup a živá, současná ruština – témata blízká věkové skupině 15–19 let

celou řadou i jednotlivými lekcemi provází skupinka spolužáků ze Sankt-Petěrburgu a jejich česká kamarádka Veronika

integrované reálie, projekty, audio nahrávky, opakování – to vše promyšleně napomáhá motivaci a zlepšování znalostí žáků

velké množství poslechových materiálů – výuková sada se zaměřuje na význam mluveného slova a trénování výslovnosti

#  všechny materiály, obsahující rozmanité texty, fotografie, ilustrace, a především různorodá cvičení, činí výuku s učebnicí Snova Klass! atraktivní a efektivní

#  induktivní přístup ke gramatice – vyvozování pravidel na základě přečteného textu

k výuková sadě je k dispozici velké množství doplňkových materiálů, mj. písanka, testy k lekcím, metodická příručka na CD, didaktické plakáty, on-line cvičení, měsíčník Klassnyje druzja

#  doplňkové materiály ke stažení na www.klett.cz

K učební sadě Snova Klass! můžete využít také naše online cvičení. Naleznete je ZDE.

Učební sada Snova Klass! nabízí plnou interaktivní podporu. Ukázku jedné lekce naleznete ZDE.

Učebnice Snova Klass! byly schváleny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Struktura učebnice s pracovním sešitem Snova Klass!

#  obsahuje 7 lekcí, 2 opakovací jednotky, souhrnný gramatický přehled a abecední slovníček

#  Snova Klass! 1 odpovídá úrovni A1/A2, Snova Klass! 2 úrovni A2, Klass! 3 úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky

#  každá lekce zpracovává jedno hlavní téma a několik dalších podtémat

# v závěru každé lekce je slovníček s aktivní slovní zásobou, na konci učebnice je kompletní abecední slovník

#  v každé lekci je stránka věnovaná trénování výslovnosti

#  první tři lekce obsahují laický přepis výslovnosti v češtině a nácvik azbuky (k dispozici je samostatná písanka i nácvik písma na CD)

#  od druhého dílu jsou na konci každé lekce v pracovním sešitě přidána cvičení pro přípravu k maturitě

#  první dva díly učebnice Snova Klass! jsou dvojjazyčné, Klass! 3 je pouze v ruštině

#  ke každé lekci jsou vypracovány testy (Kniha testů)

Písanka pro nácvik azbuky

Písanka pro nácvik azbuky umožňuje žákům naučit se krok za krokem a následně procvičit psaní azbuky. Obsahuje jak nácvik tahů jednotlivých písmen, tak jejich spojování s ostatními písmeny a rovněž i důkladné procvičení psaní nejprve na celých větách a pak na krátkých textech.

Písanka je rozdělena do 3 lekcí, které odpovídají prvním třem lekcím v učebnici. V každé lekci se tak žáci naučí a procvičí ta písmena, která jsou uvedena v odpovídající lekci v učebnici.

Metodická příručka pro učitele

Tištěná metodická příručka obsahuje náměty na realizaci každé učební jednotky, metodické tipy, řešení jednotlivých cvičení, transkripci poslechových cvičení, testy, kopírovatelné předlohy a CD s audio nahrávkami ve formátu MP3.