Přinášíme nápady. Sdílíme zkušenosti.

Neakreditované webináře RJ

Všechny webináře jsou bezplatné.

Počítání - aktivity na celý rok 05.11. 2020 17:00-18:00 Mgr. Ekaterina Paveza

Číslovky a počítání provází žáky většinou témat a žáci se s nimi setkávají v průběhu celé výuky. Webinář se proto zaměří nejen na způsoby procvičování číslovek v rámci příslušného tématu, ale také na používání číslovek v průběhu celého školního roku jako prostředku procvičování jiných okruhů slovní zásoby.

Přihlásit se můžete ZDE.

Zaměřeno na konverzaci 12.11. 2020 17:00-18:00 Mgr. Petra Kálecká

Nejčastější motivací žáků a studentů učit se cizí jazyk je, aby se jím byli schopni domluvit. Jak tomu napomoci – prakticky (praktické a konkrétní aktivity vedoucí k mluvení a konverzaci) i psychologicky (s důrazem na odbourání bariér a obav mluvit) – to je klíčové téma tohoto webináře. Účastníci se seznámí s aktivitami a hrami stimulujícími konverzaci a mluvení s oporou o maximálně možnou simulaci reálné komunikace (např. nedorozumění, zjišťování informací apod.).

Přihlásit se můžete ZDE.

Sváteční – slavíme s kamarády 19.11. 2020 17:00-18:00 Mgr. Ekaterina Paveza

Webinář se kromě seznámení se s prvky ruských svátečních tradic zaměří na aktivity, spojené s osvojováním slovní zásoby a gramatiky na pozadí svátků v Rusku (Новый год, День защитникa Oтечества, 8 Марта, Масленица, Пасха), aktuálního dění v předsvátečním období v Rusku a děl zaměřujících se na sváteční tématiku. Dále se zaměříme na hledání společných a rozdílných prvků s českými svátečními tradicemi a proces integrace západních tradic do obou kultur a jak vše prezentovat odlehčenou, hravou formou.

Přihlásit se můžete ZDE.

Harmonogram hodiny 03.12. 2020 17:00-18:00 Mgr. Petra Kálecká

Opakování úspěšného webináře z minulého roku. Jak sestavit hodinu, aby zahrnovala procvičení co nejvíce jazykových kompetencí, zajímavou prezentaci nové látky, zopakování předchozího učiva a kontrolu domácího úkolu, a přitom vše působilo kompaktně? K tomu nám mohou posloužit tzv. „oslí můstky“, které si předvedeme v praxi. Tento webinář bude plný praktických tipů, jak co nejefektivněji a bez náročných příprav poskládat různé aktivity tak, aby na sebe hladce navazovaly a hodina měla spád.

Přihlásit se můžete ZDE.

Kamarádíme se s režiséry/umělci 17.12. 2020 17:00-18:00 Mgr. Ekaterina Paveza

Webinář Kamarádíme se s režiséry se zaměřuje na známé dětské kreslené filmy s tradičními dětskými hrdiny, dětské animované filmy významných režisérů a na neobvyklé zpracování příběhů a světoznámých pohádek režiséry z dob sovětské éry. V rámci těchto reálií lektorka představí způsob, jak tyto filmy a pohádky využít ve výuce ruského jazyka, v jaké fázi a jak je do výuky zařadit, jak s nimi pracovat – z hlediska upevnění slovní zásoby (k tématům škola a třída, osobnostní vlastnosti), z hlediska procvičení a upevnění vybraných gramatických jevů (např. tvorby otázek).

Přihlásit se můžete ZDE.

Zaměřeno na psaní 07.01. 2021 17:00-18:00 Mgr. Petra Kálecká

Pokud jste nestihli akreditovaný webinář „Rozvoj aktivních jazykových dovedností“, je tento webinář určen právě pro Vás. Jak název naznačuje, webinář je zaměřen na psaní ve své komplexnosti. Zabývá se otázkou samotné azbuky a s ní spojeným dilematem, zda učit žáky pouze tiskací, nebo psací/vázanou formu azbuky (výhody a nevýhody jednotlivých forem a návrhy na jejich propojení). Účastníci se také seznámí s metodickými tipy a možnostmi při výuce psaní azbukou na počítači a praktickým využitím fonetické klávesnice. Lektorka předá účastníkům praxí prověřené metodické tipy, jak procvičovat různé druhy a formy písemného projevu (např. e-mailu, SMS, zprávy, blogu, příspěvku na sociálních sítích, vyprávění). Účastníci se tak seznámí s nejrůznějšími aktivitami a hrami, které překračují rámec klasického zadání „Napište dopis kamarádovi.“ Prostřednictvím navazujících úkolů pak účastníci obdrží tipy, jak zapojit další jazykové dovednosti (čtení, mluvení a poslech).

Přihlásit se můžete ZDE. ​​​​​​​

Zaměřeno na čtení 21.01. 2021 17:00-18:00 Mgr. Petra Kálecká

Během tohoto webináře účastníci obdrží praxí ověřené tipy na různé možnosti a strategie práce s textem. Na praktických ukázkách si účastníci sami vyzkouší, jak přistupovat k textu, kterému je třeba porozumět jako celku, a jak naopak pracovat s textem, ze kterého je třeba získat pouze konkrétní informace. V rámci komplexního přístupu k textu lektorka předvede, jak je možné žáky na text „připravit“ formou rozehřívacích aktivit, jaké možnosti existují při vlastním čtení (čtení nahlas, potichu, po částech, jako celek...) a jak je možné s textem pracovat následně – nejen z hlediska analýzy porozumění textu, ale i práce se slovní zásobou, gramatikou apod.

Přihlásit se můžete ZDE. ​​​​​​​


13.10.2020

zpět