Obsah a vysvětlení koncepce FUNPARK

  • vysvětlení koncepce ve formě průvodního dopisu autorek
  • přehledný obsah s tématy jednotlivých kapitol včetně důležitých poznámek ke zvoleným gramatickým jevům a slovní zásobě
  • argumenty poukazující na to, v čem je FUNPARK jiný než vaše dosavadní učebnice
  • přehled jednotlivých komponent
  • vysvětlení návaznosti učebnic na 2. stupni ZŠ
  • termíny vydání všech třech dílů

Vzorová lekce z FUNPARK 1

Pro seznámení s výukovým materiálem FUNPARK 1 jsme zvolili 8. lekci, kterou nabízíme ve formě PDF k prolistování. Tato lekce je v pracovní podobě, neprošla finální jazykovou korekturou a na základě pilotování může dojít k jejím úpravám.

Struktura lekce

  • 8 uzavřených dvoustran doplněných závěrečným shrnutím a komiksem
  • uzavřená dvojstrana je koncipována na jednu vyučovací hodinu
  • závěr lekce lze přizpůsobit zbývajícímu času a úrovni nově osvojených znalostí

Další materiály