Podívejte se náš blog, který je určen učitelům.

Articles a/an

Procvičení užití neurčitých členů.

Pronouns

Materiál slouží k procvičení osobních zájmen.

Comparative and superlative forms of adjectivs

Procvičování stupňování přídavných jmen, porovnávání osob, zvířat, věcí i zeměpisných pojmů.

People and their characters – Crossword

Křížovka se slovní zásobou věnované vlastnostem člověka.

The people and their characters

Příspěvek obsahuje pozitivní i negativní charakterové vlastnosti.

Easter nouns and verbs

K procvičení slovní zásoby na téma Velikonoce.

The Wolf and the Lamb

Materiál slouží k nácviku čtení s porozuměním a inspiruje k dalším herním aktivitám.

Famous Pairs

Konverzační hra s hádáním slavných dvojic.