Podívejte se náš blog, který je určen učitelům.

Will, won´t

Procvičování tvoření budoucího času.

Future with present continuous

Příspěvek se věnuje vyjadřování budoucnosti.

Sort the Words

Vyhledávání ve větách názvy dnů, měsíců a školních předmětů a zapisujeme je do odpovídajících sloupečků.

School supplies

Křížovka k procvičení a rozšíření slovní zásoby k tématu škola – školní potřeby.

Plans

Procvičování vazby „going to“ pro vyjádření plánů, odhodlání, vizí.

Correct the mistakes

Cvičení je zaměřeno především na předložky používané s různými časovými údaji v přítomném čase prostém.

My Week

Hra obsahující lístky s aktivitami a jednotlivými dny k procvičení vyjadřování žáků.

The Time Bingo

Procvičování času formou hry.