Comparative and superlative forms of adjectivs

Materiál je zaměřen na stupňování přídavných jmen a porovnávání osob, zvířat, věcí i zeměpisných pojmů. Do vět se doplňují správné tvary 2. nebo 3. stupně přídavných jmen uvedených v závorce.

Mgr. Lenka Teplá

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *