Decimal Numbers

Materiál obsahuje desetinná čísla a jejich slovní přepis. Slouží k nácviku čtení desetinných čísel, žáci mají za úkol pospojovat číslo a patřičné slovo.

Mgr. Alena Mašková

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *