Zrcadlové neurony při vyučování

V jednom z minulých článků jsem zmiňovala objev tzv. „zrcadlových neuronů“. Nervových buněk, nacházejících se v mozku člověka, které se aktivují nejen ve chvíli, kdy vykonáváme nějakou konkrétní činnost, ale i ve chvíli, kdy se díváme na to, jak ji vykonává někdo jiný. Řízneme-li se do prstu, aktivují se určitá centra v mozku. Podle nedávného objevu se ovšem stejná centra aktivují i ve chvíli, kdy se jen díváme na to, jak se někdo pořezal. Vidíme-li zívajícího člověka, máme tendenci zívnout, usmívá-li se někdo, aktivují se nám v mozku neurony související s úsměvem. Máme nevědomě tendenci „zrcadlit“ chování (mimiku, gesta, postoje…) i pocity druhých lidí, jež se v jejich chování projevují. Díky zrcadlovým neuronům bez vědomého přemýšlení „vytušíme“, jaký pohyb druhý člověk pravděpodobně udělá a vyhneme se mu díky tomu na rušné ulici či sjezdovce. Díky těmto neuronům maminka, která sleduje lékařský zákrok u svého dítěte, spolu s ním reálně trpí. Díky tomu děti agresivního rodiče budou mít tendenci pozorované agresivní chování opakovat. Díky tomu se od ostatních učíme a soucítíme s nimi.

Co se týče školy, mají zrcadlové neurony velký význam pro všechny procesy učení, a to zvláště v případě, kdy se učíme pozorováním druhých lidí. Experimenty italského neurofyziologa jménem Giacomo Rizzolatti a jeho týmu dokazují, že pozorování určitého chování zlepšuje schopnost provést toto chování sám. Co je ale důležité, svou roli zde podle vědců sehrává hlavně mezilidský vztah. Ve chvíli, kdy nějakou činnost předvádí robot či stroj, zůstávají zrcadlové neurony v klidu. Učitel, jeho vysvětlování a emoční nastavení ve smyslu „tento problém je zajímavý, dá se zvládnout, je to výzva“ jsou tím důležitým prvkem pro usnadnění následujícího učení. Problém nastává v situaci, kdy si učitel z nejrůznějších příčin nedokáže či nemůže s žáky a studenty vytvořit podporující pracovní vztah, kdy na ně při vysvětlování či procvičování učiva přenáší své negativní postoje a emoce, kdy dává najevo vlastní nezájem. Skutečné znalosti nejsou utvořeny tím, že si mechanicky zapamatujeme a pak bezduše reprodukujeme abstraktní data. Skutečné znalosti souvisí s tím, že v průběhu učení sami jednáme a pociťujeme. Mozek si ukládá znalosti optimálním způsobem tehdy, když je má spojeny s praktickým jednáním a s prožitky. Probírané znalosti je nutné z tohoto důvodu co nejvíce začlenit do světa zkušeností žáků či studentů.

Jako nejefektivnější se proto ve školách jeví zásady tzv. „činnostního učení“, kdy učitel nejprve osobně zprostředkuje úvod a vysvětlí předmět učení (ideálně včetně praktického odvození) a poté dá možnost žákům, aby látku pochopili díky aplikaci poznaného v kontextu, který se co nejvíce přibližuje jejich světu a problémům, které řeší. Tento postup je neurobiologicky významný. Na základě objevů, souvisejících se zrcadlovými neurony, je naopak zcela neefektivní učení, kdy si žáci novou látku zpracovávají sami jen s pomocí učebnice. Jistě, i tento postup je potřeba trénovat (např. pro budoucí samostudium), ale neměl by být základem předávání informací.

Kromě samotného učení se novým informacím či postupům nezapomínejme na to, že náš úsměv aktivuje zrcadlové neurony v mozcích dětí před námi jiným způsobem, než naše rozzlobená tvář, či tvář bez výrazu. Naše uvolněné držení těla, klidný hlas, ale i zájem a nadšení jsou do značné míry „nakažlivé“. Právě jsme si lehce vědecky naznačili, čím to je, že radostný, spokojený učitel, kterého baví jak jeho práce, tak i obor, který vyučuje, který se na své žáky usmívá, protože je má rád, dokáže předat mnohem více informací i nadšení, než mnohý expert, který učí už jen ze zvyku, nebo dokonce s odporem.

Přeji Vám, aby Vaši žáci a studenti pěkně „zrcadlili“ Vaše nadšení pro předmět, i Vaši dobrou náladu, úsměv a pohodu a když budete unavení, ať tam máte před sebou nějakého čerstvě zamilovaného jedince, na kterého budete moci své vlastní zrcadlové neurony „nasměrovat“.

Mgr. et Mgr. Eva Martináková

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *