O náročnějších dětech

Jsme různí. Jako lidé, jaké učitelé, jako rodiče, jako jedinečné osobnosti. Něco máme dané geneticky, na některých našich vlastnostech se podílela výchova a životní zkušenosti, něčeho si na sobě ceníme, na leccos určitě zrovna pyšní nejsme. Stojíme-li před třídou, máme před sebou děti různých rodičů, z různých rodin, s rozličnými geny, zkušenostmi i očekáváními. Důležité je mít na paměti, že děti si (stejně jako my) svou genetickou výbavu, vzhled, vlastnosti přístup rodičů, traumata, úzkosti, nemoci, schopnosti či handicapy nevybraly.

Zatímco my jsme se mohli s lecčíms ze svého dětství už „srovnat“ za pomoci vlastních rozhodnutí, sebevýchovy či konzultací s odborníkem, děti jsou ve svých životních situacích zatím nuceny setrvávat a pokud se tzv. „plácají v bahně“, je možné, že jim i jejich nejbližší namísto podané ruky tu a tam trochu té vody a hlíny ještě „přihodí“. Problémem je, že většinu z toho, co děti prožívají, nejsme schopní vidět. Nedokážeme to vnímat, ani kdybychom chtěli. Vidíme to, jak je dítě oblečené a upravené, vidíme to, jaké má pomůcky, vnímáme jeho vyjadřování, jeho snaživost či ledabylost, cítíme, jestli jej dokážeme zaujmout, nebo ne, ale většinou netušíme, co se odehrává v hlavičkách či hlavách těch, kteří sedí před námi v lavicích.

Těžce se mi to píše, ale mějme jako učitelé na paměti, že proti nám pravděpodobně sedí nějaké dítě, kterému doma rodiče ubližují, či jej zanedbávají (ať už kvůli závislostem, nižší inteligenci, nebo kvůli množství práce a snaze vydělat co nejvíce peněz). Některé z dětí bývá pravděpodobně fyzicky trestáno, některému se rozvádějí rodiče, některé si balí každý víkend tašku a stěhuje se od jednoho rodiče k druhému a je nuceno vycházet s novými partnery či nevlastními sourozenci. Je pravděpodobné, že před sebou máme dítě, které se někdo pokusil pohlavně zneužít, nebo to stále dělá. Dítě, kterému doma opakují, že je k ničemu a nemělo se raději ani narodit. Dítě, které je konfrontováno se závislostí, fyzickou či psychickou nemocí blízkých, s požadavky, kterým není schopno vyhovět, nebo s lhostejností, hloupostí a nezájmem. Možná před námi sedí dítě, které svým zdánlivě sebejistým vystupováním maskuje strach a touhu upoutat na sebe pozornost, být přijato, zapadnout mezi ostatní.

Máte povolání učitele. Povolání, které vám dává obrovskou moc – podržet, povzbudit, ocenit, oslovit, ovlivnit v tom dobrém smyslu slova, ale i ponížit, srazit, ublížit, ztrapnit a připravit o zbytky sebevědomí a sebejistoty. Myslím, že každý učitel umí ocenit ty milé, snaživé, ochotné, komunikativní, chytré a pečlivé děti. Ale dobrý učitel umí slovem pohladit, ocenit, povzbudit, motivovat, podržet, podpořit a získat si i ty, kteří jsou neposední, kteří zlobí, nejsou ani komunikativní, ani roztomilí, ani jim učení nejde „samo od sebe“. Skutečně dobrý učitel si umí najít cestičku ke každému dítěti, s nímž pracuje. Neznamená to nutně, že by si dokázal každé dítě oblíbit. Ale už to, že budeme každé dítě respektovat, všímat si zvláště u těch „komplikovanějších“ dětí jejich pokroků a silných stránek, to, že v nich budeme podporovat a oceňovat to dobré a nebudeme se bát radit se i s kolegy či odborníky, pokud to potřebujeme, už to, že se na něj budeme více usmívat a více je poslouchat, je dost. Mysleme na to, že ty milé a šikovné žáčky a studenty chválí každý. U druhé skupiny dětí a mladých lidí můžeme být těmi jedinými, kdo jim (a jejich rodičům) dá najevo, že jsou ty děti jedinečné a naši pozornost a zájem si nejen zaslouží, ale hlavně je potřebují. Doslova „jako sůl“.

Přeji vám, ať se nenecháte „udolat“ tím, co je náročné a únavné, ať se nedíváte jen na to, co je na první pohled zřejmé, ale ať dokážete hledat a nacházet cesty k těm dětem či mladým lidem, kteří jsou uzavřenější, opuštěnější, komplikovanější. I kdyby to mělo být jen jedno dítě, kterému dodáte sebedůvěru a projevíte zájem, můžete pozitivně a zásadně ovlivnit jeho život. A to rozhodně stojí za to. Myslete na to, že žádné dítě si nevybralo, jaké bude, jaké vlastnosti zdědí a v jakém prostředí bude vyrůstat. Nenechte se odradit zdánlivě „tvrdou a nevzhlednou slupkou“. Nikdy nevíte, co je pod ní.

Mgr. et Mgr. Eva Martináková

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *