Jak v září dobře začít

Po zaslouženém odpočinku přišel čas, kdy se nám školní chodby zase zaplní. Známé přísloví sice hlásá: „Konec dobrý, všecko dobré“, nicméně do června je daleko a dobrý a promyšlený start je neméně důležitý. Takže dnes se podíváme na pár tipů, které by nám mohly pomoci.

  • Těšte se na své děti a studenty

To je každopádně tip číslo jedna. Pokud jdete do práce s nechutí, děti to poznají. Máte šanci je strhnout svým nadšením, namotivovat, zaujmout, ale také všechno tzv. „zabít“ tím, že kolem sebe budete šířit atmosféru otrávenosti, že „už je to zase tady“. Kdo se nedokáže ani trochu těšit, měl by uvažovat o změně práce nebo rychle přemýšlet o příčinách a o tom, jak to změnit. Na veselého a motivujícího učitele se děti těší, je jim s ním dobře.

  • Uvědomte si, že první dojem je důležitý

Pokud začínáte učit nebo máte novou třídu, myslete na to, že prvních pár desítek sekund rozhodne o tom, co si o vás děti či studenti budou myslet. Roli hraje to, jaké budete mít držení těla, jak se budete tvářit, jak rázně (či opatrně) vejdete do třídy, jak a kam se postavíte, jak hlasitě (či potichu) budete mluvit, jak budete (či nebudete) udržovat oční kontakt, co budete mít na sobě a jak budete celkově upravení. Jinak se vchází k malým dětem (na ty budete už ve třídě čekat) a jinak k puberťákům. Promyslete si, jak chcete zapůsobit a jak toho asi nejlépe můžete dosáhnout. Je dobré moc „nehrát“ a být pokud možno přirozený, ale rozhodně se snažte nedat najevo nervozitu či strach.

  • Čím dříve si zapamatujete jména, tím lépe

Člověk, kterému se představíte, a on si Vaše jméno zapamatuje a oslovuje Vás tímto jménem, o Vás projeví určitý zájem. Kolega, který ani po půl roce neví, jak se jmenujete, je buď zaměstnancem obrovské školy s mnoha kantory, externistou, nebo vůči vám projevuje značnou míru nezájmu. Ideální je umět jména předem, protože tím hlavně starší studenty doslova „dostanete“. To nečekají a můžete tím obrovsky zapůsobit. Nemáte-li na to čas, chuť či energii, věnujte první hodiny tomu, abyste si jména co nejdříve zapamatovali. Každá Zuzka bude špatně snášet, když jí budete říkat Kristýno. Vím, že je to pracné, učí-li člověk více velkých tříd, ale je to zásadní. Tomu, jehož jméno používáte, dáváte najevo, že jej vnímáte jako individualitu a je pro vás důležitý. A když už jsme u těch jmen, oslovení hezkým tvarem křestního jména je mnohem osobnější a příjemnější, než oslovování příjmením.

  • Dohodněte se na společných pravidlech a buďte důslední

Pravidla třídy (nebo pravidla ve vašich hodinách) jsou velmi důležitá. Ušetří vám spoustu opakovaného vysvětlování, rozhodování, nejistoty a možná i nespravedlivého přístupu. Ideální je vytvořit si pravidla spolu s třídou tak, aby dětem i učiteli něco přinášela. Příkladem mohou být pravidla: Neskáčeme druhému do řeči, Respektujeme názor ostatních, Nepoužíváme mobilní telefony apod. Mně se například v praxi na střední škole osvědčilo dohodnout si s třídami, že jim budu hlásit testy předem a domluvím si s nimi i termín za slib, že nebudou používat taháky. Určili jsme si rovnou i přijatelný test při porušení tohoto slibu. Pravidla jsou důležitá v každém předmětu, obzvlášť pak pro třídní učitele. Měla by podporovat spolupráci a neměla by být sepsána jen formou zákazů, ale spíše jakýchsi „rad“ – co dělat a nedělat, aby nám spolu bylo dobře a naše práce byla efektivní.

  • Vytvářejte přátelskou a klidnou atmosféru

K tomu dodám jen to, že jsou-li děti v klidu, mohou se učit. Cítí-li se v ohrožení, zaměří se veškerá jejich pozornost na to, jak se mu vyhnout, aktivují se hlubší mozková centra a proces ukládání do paměti nemůže fungovat tak, jak bychom potřebovali. Učitel může vyvolávat respekt, ale nesmí vyvolávat nadměrný strach. Úzkostné dítě se bude bát písemky, ale na učiteli je, aby tuto úzkost nezvyšoval, ale naopak pomáhal odbourávat. Projevováním úcty ke každému dítěti je učíme vzájemnému respektu, zesměšňováním přikrmujeme šikanu a nenávist vůči druhému, sobě i škole a vzdělávání.

  • Připravujte se

Mějte připravené a promyšlené hodiny, řekněte dětem, co je čeká. Budete se cítit lépe vy i děti. Vaše práce bude smysluplnější, hodiny budou mít návaznost a budou lépe ubíhat. Chaotický a zmatený učitel je „za trest“. Děti u něj velmi rychle ztrácejí motivaci a zvedá se v nich vlna nespokojenosti.

  • Usmívejte se a udržujte s dětmi oční kontakt

S člověkem, který se usmívá, je nám prostě lépe, než s někým, kdo se tváří většinu času smutně, nezúčastněně, či dokonce otráveně nebo naštvaně. Svým postojem těla a výrazem tváře ovlivňujeme atmosféru ve třídě velmi výrazně. Děti se na nás velkou část hodiny dívají a vnímají, co z nás vyzařuje i to, jestli jim stojíme za to, abychom se na ně podívali.

  • Oddělujte práci a odpočinek

Poslední tip počítá s tím, že se obzvláště v září vrhne většina z nás do práce s nadšením a energicky, což je pro ten první nápor nezbytné, nicméně školní rok je dlouhý a naše učitelská kariéra často také, proto je dobré myslet na to, že máme-li hodně předávat, potřebujeme také sami hodně čerpat. Hned od začátku je proto dobré si najít čas na to, co nás těší a naplňuje a u čeho si odpočineme. Pokud to umíme, vydrží nám ta naše pohoda a energie déle než těm, kdo se naplno věnují jen práci a jednoho dne zjistí, že jsou vyhořelí.

Přeji vám, ať se vám to zářijové „soukolí“ podaří roztáčet klidně a správně, abyste se pak celý rok mohli radovat z toho, jak všechno „šlape“

Mgr. et Mgr. Eva Martináková

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *