Materiál obsahuje předchystané věty s využitím vazby there is/are. Je založen na uvědomění si používání členů, any a some v souvislosti čísla a kladné/záporné věty. Doporučuju nakopírovat, můžou být i různé barvy (jednodušší varianta), rozstříhat a nechat žáky sestavovat smysluplné věty.

Klikněte na odkaz a stáhněte si cvičení

Mgr. Alena Mašková

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *