Materiál nakopírovat pro jednotlivce. Můžeme použít tři různé verze: Vhodné pro žáky se SVP – žák pouze spojuje český a anglický výraz. Žák doplňuje do volných polí názvy zemí podle vlajky a jména. Žák dopisuje názvy států pouze podle vlajek.

Klikněte na odkaz a stáhněte si cvičení i řešení

Mgr. Iva Pospíšilová

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *