Materiál představuje 4. část celku věnovaného procvičování slovesa (to) have got. Jedná se o cvičení drilového typu se zaměřením na střídání vět kladných oznamovacích a záporných. Žáci mají možnost vyzkoušet si tvary slovesa ve všech osobách obou čísel, s podmětem holým, vyjádřeným pouze zájmenem, rozvitým i několikanásobným. Cvičení B slouží k rozvoji fantazie a představivosti.

A Žáci kreslí podle instrukcí učitele. (The monster has got two big heads, … each hand has got seven long fingers…)

B Žáci si nakreslí příšerky sami a ptají se ve dvojici: How many legs has it got? Are they long? What is your monster´s name?…

C Žáci si nakreslí příšerky sami, pak instruují ostatní. Soutěžíme, kdo se nejvíc přiblíží popisovanému obrázku. Pro zvýšení aktivity a rozvoj komunikačních dovedností kreslící žáci mohou mít možnost klást doplňující otázky (Are the legs long? Has it got shoes?)

Klikněte na odkaz a stáhněte si cvičení i řešení

Mgr. Lenka Teplá

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *