Materiál k nakopírování pro jednotlivce. Materiál vhodný k zařazení na úvod učiva slovesa mít

Cvičení A: klasické doplňování vhodných tvarů slovesa have got podle znamének na konci vět ( – zápor, + kladný tvar)

Cvičení B: nejprve musí žáci doplnit hodný tvar slovesa have got a poté musí vytvořit otázku ze zadané oznamovací věty

Cvičení C: žáci si procvičí krátké i dlouhé tvary odpovědí, jednoduše odpovídají na zadané otázkyKlikněte na odkaz a stáhněte si cvičení a řešení

Mgr. Iva Pospíšilová

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *